Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżeni o wytworzenie znacznej ilości amfetaminy i wprowadzenie jej do obrotu.

Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Krakowie skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko 3 mężczyznom o wytwarzanie znacznej ilości amfetaminy i wprowadzenie tej substancji do obrotu. Oskarżeni to ojciec z synem i chemik – pracownik jednej ze szkół wyższych w Krakowie.

Wymienieni w okresie od lipca 2014 r. do października 2014 r. w Cholerzynie woj. małopolskiego, działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, wspólnie i w porozumieniu wbrew przepisom ustawy wytworzyli znaczną ilość substancji psychotropowej w postaci amfetaminy.

Łącznie, w wymienionym wyżej okresie czasu, wyprodukowano amfetaminę w ilości ponad 11,5 kg o wartości ponad 104 tys. zł, z której można uzyskać od ponad 11,5 tys. do ponad 23 tys. działek dilerskich.

W tym okresie czasu przeprowadzono w tej wytwórni cztery cykle produkcji amfetaminy, z których jeden nie powiódł się. Wytworzoną substancję wprowadzano do obrotu. Pomiędzy uczestnikami przestępczego procederu ukształtował się podział ról. Mariusz Ś. który posiadał wykształcenie chemiczne oraz doświadczenie zawodowe w tym zakresie uruchomił, a następnie kontrolował linię produkcyjną do wytwarzania amfetaminy w Cholerzynie. Maciej J. kupował prekursory i inne przedmioty, potrzebne do produkcji amfetaminy oraz poszukiwał nabywców wytworzonego produktu.  Krzysztof J. zajmował się sprzedażą gotowego narkotyku, a od lipca 2014 r. brał udział w wykonywaniu czynności prowadzących do wytwarzania amfetaminy.

Amfetaminę produkowali w garażu.

Wszyscy oskarżeni z popełnienia przestępstw uczynili sobie stałe źródło dochodu. Oskarżony Mariusz Ś. opracował procedurę wytworzenia substancji psychotropowej w postaci amfetaminy oraz nadzorował cykle produkcji tego narkotyku. Miał świadomość, że wytwarzana w wytwórni w Cholerzynie amfetamina przeznaczona była do sprzedaży. Oskarżeni Maciej J. i jego ojciec zajmowali się przede wszystkim szukaniem odbiorców wytworzonej w wytwórni w Cholerzynie amfetaminy. Oskarżony Mariusz Ś. po zakończeniu każdego z cyklów produkcji narkotyku otrzymywał od Macieja J., jak sam wyjaśnił - „niewielkie pieniądze”, przy czym nadzorowanie czterech cykli produkcji amfetaminy w wytwórni w Cholerzynie przyniosło mu łącznie dochód do 2.000 złotych.

Wszyscy oskarżeni przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Mariusz Ś. złożył wyjaśnienia. Krzysztof J. skorzystał z przysługującego mu prawa do odmowy składania wyjaśnień, podobnie jego syn Maciej J., który potwierdził, że brał udział w działalności przestępczej. Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 15 lat, są tymczasowo aresztowani.

Aktualności