Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżeni o zabójstwo.

Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Krakowie zakończył prowadzone postępowanie i skierował do Sądu Okręgowego w Krakowie, akt oskarżenia przeciwko Renacie N. i Arturowi B.

Wymienieni, w okresie od 23 do 24 listopada 2006 w Baranówce województwa małopolskiego i w Krakowie, działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą, w stosunku do której wyłączono materiały do odrębnego postępowania, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, pozbawili życia męża Renaty N. w ten sposób, że: Renata N. podając pokrzywdzonemu mieszaninę alkoholu etylowego i  zgromadzonego uprzednio nieustalonego środka leczniczego z grupy benzodiazepin doprowadziła go do stanu odurzenia, monitorowała ustawanie jego czynności życiowych  i kontynuowała wprowadzanie w dalszym ciągu mieszaniny leku benzodiazepinowego i etanolu do organizmu pokrzywdzonego, co spowodowało upośledzenie  czynności ośrodkowego układu nerwowego i śpiączką, brała też udział w przewożeniu męża pomiędzy poszczególnymi miejscami popełnienia czynu, a także brała udział w porzuceniu nieprzytomnego pokrzywdzonego w miejscu publicznym w stanie zagrażającym jego życiu, zaś Artur B. dostarczył Renacie N. i ustalonej osobie, w stosunku do której wyłączono materiały do odrębnego postępowania, nieustalony środek leczniczy z grupy benzodiazepin, którego mieszanina z etanolem była wprowadzana do organizmu pokrzywdzonego oraz brał udział w przewożeniu go pomiędzy poszczególnymi miejscami popełnienia czynu i porzuceniu pokrzywdzonego w miejscu publicznym, w stanie zagrażającym jego życiu, którymi to działaniami spowodowali zgon pokrzywdzonego, przy czym czynu tego dokonali w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie w postaci chęci nabycia spadku po pokrzywdzonym przez Renatę N. i korzystania ze składników majątku spadkowego przez Artura B.

Renata N. poznała męża na początku lat 90-tych. Związek małżeński zawarli w dniu 10 września 1992 roku. Małżeństwo to niemal od początku nie było zgodne. Z upływem kolejnych lat konflikty pomiędzy małżonkami zaczęły narastać. Z zebranego materiału dowodowego wynika, że obie strony przyczyniały się do tego stanu rzeczy. Utrzymaniem rodziny zajmował się pokrzywdzony,  środki na ten cel czerpał ze swojej działalności gospodarczej. Prowadził wówczas firmę elektroinstalacyjną.

W dniu 31 marca 2005 roku Renata W. wyprowadziła się z Baranówki i związała się  z Arturem B., którego poznała w 2004 roku. Wyprowadzka Renaty N. stała się także osią kolejnego konfliktu na tle majątkowym pomiędzy małżonkami. Będąc w związku z Arturem B. Renata N. powzięła zamiar przejęcia majątku męża.  Do swoich planów przekonała znajomego Artura B.

W dniu 23 listopada 2006 roku doszło do spotkania Renaty N. z mężem. W spotkaniu tym brał udział Mariusz B. Trwało ono do następnego dnia i było połączone ze spożywaniem alkoholu. Przy czym mężowi Renaty N. podawano jego mieszaninę z nieustalonym dotychczas lekiem z grupy benzodiazepin. Mieszaninę tę przygotowali wspólnie Mariusz B.
i Renata N. W czasie dokonywanego zabójstwa Artur B. dostarczył kolejną partię wymienionych środków / leków /.

Następnie pokrzywdzony został umieszczony na tylnym siedzeniu samochodu. Obok niego usiadł Mariusz B. Artur B. zajął miejsce na przednim fotelu pasażera. Pojazdem kierowała Renata N. Osoby te udały się w okolice Cmentarza Batowickiego, gdzie pokrzywdzony w stanie bezpośredniego zagrożenia życia został przez nich porzucony na polnej drodze. Tam następnego dnia rano jego zwłoki odnalazła pracownica PKP.  Mariusz B. po powrocie do mieszkania zaczął usuwać ślady zabójstwa.

W dniu 4 grudnia 2006 roku Renata N. w celu odwrócenia podejrzeń od swojej osoby powiadomiła Policję o zaginięciu pokrzywdzonego.

W dniu 5 grudnia 2006 roku Renata N. udała się z funkcjonariuszami Policji do Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie. Tam rozpoznała zwłoki męża.

Postanowieniem z dnia 14 czerwca 2007 roku  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział I Cywilny stwierdził, że spadek po pokrzywdzonym nabyli z dobrodziejstwem inwentarza Renata N. i jej 2 synów, każde po 1/3 części w stosunku do całości spadku. Wydanie postanowienia umożliwiło Renacie N. sprzedaż majątku pozostawionego przez męża.

Mariuszowi B. nie przedstawiono zarzutu zabójstwa pokrzywdzonego. Popełnił on samobójstwo w dniu 27 października 2009 roku.

Renata N. będąc przesłuchiwana w charakterze podejrzanej przyznała się częściowo do popełnienia zarzucanego jej czynu i złożyła wyjaśnienia, w których umniejsza swoją rolę w przestępstwie. Wskazała, iż to Mariusz B. pełnił rolę decydującą w popełnieniu tego czynu. Artur B. będąc przesłuchiwanym w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Podejrzany wyjaśnił nadto, że zwłoki pokrzywdzonego porzucili w okolicach Cmentarza w Batowicach, w zagajniku rosnącym przy trasie, wiodącej poza granice miasta.

Przyznał się jedynie do obecności na miejscu zdarzenia i udzielenia pomocy w wynoszeniu zwłok pokrzywdzonego. Nie przyznał się natomiast do dostarczania czegokolwiek i podał, że ze słów Mariusza B. wynikało, iż pokrzywdzony zmarł jeszcze w mieszkaniu.

Wyjaśnienia obojga podejrzanych zasługują na danie wiary jedynie w zakresie, w którym potwierdzają przestępczy charakter zgonu pokrzywdzonego i wskazują na udział Mariusza B. w pozbawieniu życia pokrzywdzonego. Renata N. nie była dotychczas karana. Artur B. był karany za przestępstwo z art. 178a§1 kk.

Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności od 12 lat / od 12-15 lat/, 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności.

 

Aktualności