Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

Oskarżeni o zaniedbania w pracy skutkujące śmiercią pracownika.

Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Zachód oskarżyła kierownika robót elektrycznych Andrzeja K. i kierownika budowy Franciszka Ś. o to, że dniu 24 listopada  2014r. roku w Krakowie wykonując  swoje obowiązki i będąc z tego tytułu odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i higienę pracy , a także zobowiązanymi do opieki nad osobami narażonymi na niebezpieczeństwo , nie dopełnili obowiązków, a to nie zapewnili bezpiecznych warunków pracy wewnątrz  inwestycji przy ul. Stradomskiej 7 w Krakowie, w tym w szczególności nie zapewnili właściwego zabezpieczenia otworów w stropie i otworów wejściowych szybu dźwigu osobowego, a także nie zapewnili bezpośredniego nadzoru nad wykonywanymi przez pokrzywdzonego pracami szczególnie niebezpiecznymi  i  przez to umyślnie  narazili go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i w konsekwencji dopuścili do jego upadku do szybu dźwigu osobowego i tym samym nieumyślnie spowodował śmierć pokrzywdzonego ,tj. o przestępstwo  z art. 160 § 2 kk w zw. z art. 160 § 1 kk i art.155 kk w zw.z art. 11 § 2 kk.

W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy ustalono, że w dniu 24 listopada 2014r. na terenie remontowanej kamienicy przy ul. Stradomskiej pokrzywdzony zgodnie z przydzielonym zadaniem wykonywał prace na poziomie drugiego piętra. Praca ta polegała na układaniu kabli ogrzewania podłogowego w wyżłobionych bruzdach i zalewaniu ich zaprawą klejową. Pracę te wykonywał sam. Prace te były wykonywane w ciągu komunikacyjnym korytarza w bezpośrednim sąsiedztwie szybu dźwigu osobowego. Szyb dźwigu na poszczególnych kondygnacjach był zabezpieczony tymczasowymi barierami ochronnymi. Około godziny 12 :15 zatrudnieni pracownicy krzykiem zaalarmowali o tym, że ktoś spadł wgłąb szybu windowego. Podjęte akcje ratownicze nie przyniosły pozytywnego efektu i przybyły na miejsce lekarz pogotowia stwierdził zgon pracownika.

Na miejscu pracy pokrzywdzonego stwierdzono brak kompletnego zabezpieczenia otworów wejściowych do szybu dźwigu osobowego wobec zdjęcia barier pośrednich, brak desek krawężnikowych i brak zabezpieczenia otworów w stropach szybu dźwigu osobowego.

Ustalono, że obowiązki kierownika budowy pełnił Franciszek Ś., a obowiązki kierownika robót elektrycznych pełnił Andrzej K.

W toku postępowania zapoznano się z dokumentacją pokontrolną Państwowej Inspekcji Pracy, w tym w szczególności z protokołem kontroli z dnia 3 marca 2015 r. w którym jako przyczyny wypadku uznano m.in.:

-niewłaściwe zabezpieczenie powierzchni, na której wykonywał pracę poszkodowany, usytuowanej na II piętrze remontowanego budynku, znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie szybu windowego,

-brak bezpośredniego nadzoru nad pracą poszkodowanego wykonywaną na wysokości II piętra budynku w bezpośrednim sąsiedztwie otworów szybu dźwigu osobowego,

-wykonywanie pracy w miejscu niebezpiecznym bez usunięcia zagrożenia tj. przy niezabezpieczonym otworze szybu dźwigu osobowego i bez zastosowania uprzęży chroniącej przed upadkiem z wysokości.  

 Przesłuchani w charakterze podejrzanych Andrzej K. i Franciszek Ś. nie przyznali się do popełnienia zarzucanego im czynu i skorzystali z przysługującego im prawa do odmowy składania wyjaśnień. Nie byli dotychczas karani. Grozi im kara pozbawienia wolności do lat 5

Aktualności