Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżeni obywatele Bułgarii.

Pięciu obywateli Bułgarii zostało oskarżonych przez Prokuraturę Rejonową w Krakowie Podgórzu o podrobienie kart płatniczych.

Dwóch oskarżonych Dimitar K. i Teodor K. w okresie od  10 – 21.01.2014 roku w nieustalonym miejscu na terenie Bułgarii oraz w Krakowie, działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, wspólnie i w porozumieniu podrobiło 28 kart płatniczych, a ponadto Dimitar K. w okresie od grudnia 2013 roku do 21 stycznia 2014 roku nieustalonym miejscu na terenie Bułgarii oraz w Krakowie, działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru podrobił 56 kart płatniczych.

Dimitar K. działał również wspólnie i w porozumieniu z Stayko S. Wymienieni usiłowali wypłacić pieniądze z bankomatów, po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń w postaci kodów PIN. Usiłowali w ten sposób wypłacić łącznie 44 902 zł na szkodę różnych banków (podjęli 80 prób wypłaty pieniędzy z różnych bankomatów) lecz zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na odmowę wypłaty środków przez system bankowy.

Wyżej wymienieni oraz Ivan T. i Petko M. oskarżeni zostali o to, że w dniach od 20 do 21 stycznia 2014 roku w Krakowie, działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, wspólnie i w porozumieniu na terenie Krakowa usiłowali zabrać w celu przywłaszczenia pieniądze zgromadzone na rachunkach pokrzywdzonych w łącznej kwocie 18850 zł, po uprzednim posłużeniu się podrobionymi kartami płatniczymi i przełamaniu zabezpieczeń w postaci podania kodów pin co do których weszli w posiadanie w nieuprawniony sposób, lecz zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na odmowę wypłaty środków przez system bankowy. Wymienieni 17 razy podjęli próby wypłaty środków w kwotach od 50 do 2000 zł, najczęściej 800 zł.

Dimitar K., obywatel Bułgarii od lutego 2013 r. utrzymywał kontakty ze środowiskiem przestępczym zajmującym się podrabianiem kart płatniczych oraz wypłatami, za pomocą tych kart, środków pieniężnych. W szczególności za pośrednictwem komunikatora Skype Dimitar K. kontaktował się z osobami zajmującymi się tym procederem, przesyłano sobie pliki z danymi  niezbędne do podrabiania kart płatniczych, wymieniano informacje i zdjęcia dotyczące pozyskiwania numerów kart i kodów PIN z bankomatów.

W dniu 5 grudnia 2013 r. w Krakowie w Krakowie przebywał Dimitar K., oraz dwóch innych obywateli Bułgarii: Stayko S. oraz Ivan T. Do Krakowa Dimitar K. i Stayko S. przyjechali z zamiarem wypłaty środków płatniczych za pomocą podrobionych kart płatniczych. Do wypłaty jednak nie doszło z uwagi na odmowną odpowiedź systemu bankowego.

 Dimitar K., Stayko S. oraz Ivan T. przebywali ponownie w Krakowie w dniach od 14 do 21 grudnia 2013 r. Za pomocą podrobionych kart płatniczych Dimitar K., Stayko S. usiłowali wypłacić środki pieniężne siedmiokrotnie – łącznie na kwotę 1438 z lecz do wypłaty środków pieniężnych nie doszło w żadnym wypadku.

W dniu 10 stycznia 2014 r. Dimitar K. skontaktował się za pośrednictwem Skype z obywatelem Bułgarii - Todorem K. W trakcie rozmowy ustalili, że wspólnie przyjadą do Krakowa celem wypłaty pieniędzy przy użyciu podrobionych kart płatniczych.

Podjęli ponad 90 operacji - prób wypłaty środków pieniężnych na łączną kwotę prawie 56 tys.  zł. Pozostałe operacje dotyczyły sprawdzenia salda na rachunkach podrobionych kont. Żadna z prób wypłat środków pieniężnych nie udała się.

Przesłuchani w charakterze podejrzanych  Dymitar K. , Stayko S., Ivan T.  przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia zgodne z zebranym materiałem dowodowym.

Przesłuchani w charakterze podejrzanych Todor K. i  Petko M. przyznali się częściowo do przedstawionych im zarzutów.  Teodor K. wyjaśnił, iż nie działał z zamiarem by Dymitr podrobił karty, nie mówił mu tego ani nie chciał, by Dymitr gdzieś się udawał, by wypłacać pieniądze. Podejrzany przyznał, że chciał wypłacić pieniądze w Galerii Krakowskiej

Dymitar K., Todor K., Stayko S., Ivan T., Petko M. nie byli w przeszłości karani.

Wszyscy oskarżeni są tymczasowo aresztowani. Dymitarowi K. i Teodorowi K. grożą kary pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 5 lat  / 5-15 lat / albo kara 25 lat pozbawienia wolności. Pozostałym oskarżonym grożą kary pozbawienia wolności do lat 10.

Aktualności