Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

Oskarżeni oszukali nabywców domu.

                Prokuratura Rejonowa w Podgórzu oskarżyła Erwina K. i Edytę M. o doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości 2 pokrzywdzonych. W dniu 09.08.2010 r. w Krakowie została zawarta umowa kupna – sprzedaży domu wraz z działką z pokrzywdzonymi nabywcami ,za kwotę 700 tyś. zł.

Do zawarcia umowy oskarżeni przedstawili , jako autentyczny podrobionyuprzednio dokument, w postaci decyzji  P I N B w Krakowie w kserokopii ,oświadczając jednocześnie , że decyzja  P I N B jest ostateczna ( nie zostałazaskarżona przez strony) oraz , że  nieruchomość posiada bezpośredni  dostępdo drogi publicznej przez co wprowadzili nabywców w błąd co do istotnych okoliczności umowy oraz wyłudzili poświadczenie nieprawdy w akcienotarialnym ( wprowadzili notariusza w błąd co do  autentyczności przedłożonej decyzji oraz prawdziwości złożonych oświadczeń  odnośnie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości ).

                               Nieruchomość została sprzedana w imieniu właścicielki ( Edyty M.) przez jej pełnomocnika  Erwina  K. Zataił on wady faktyczne i prawne  nieruchomości , w szczególności  brak

dostępu do drogi publicznej i brak przyjęcia budynku do użytkowania, ( też, że został on posadowiony niezgodnie z projektem budowlanym , brak zawartych umów z dostawcami mediów ). Działające media, które widzieli nabywcy wynikały z przyłącza tymczasowego, działającego  w czasie budowy.

Po podpisaniu aktu notarialnego pokrzywdzeni  dowiedzieli się , że dokument w postaci decyzji  P I N B został podrobiony. Gdyby pokrzywdzeni wiedzieli o rzeczywistym stanie faktycznym i prawnym  to nie zawarliby tej umowy , nabywcy wypłacili łącznie 235 tyś zł, nieruchomość została im wydana.

Biegły z zakresu budownictwa i architektury w swojej opinii wskazał , że dom został wykonany niezgodnie z projektem, brak jest połączenia z drogą publiczną, nie wykonano  prac w zakresie budowy przyłączy mediów i szacunkowy koszt doprowadzenia budynku do stanu zgodnego z prawem

wynosi 10 – 15 % wartości budynku bez kosztów działki.

Na drodze cywilnej właściciele prowadzą odrębne postępowanie . Podkreślić należy, że decyzja taka jak podrobiona /decyzja PINB / dotycząca pozwolenia na użytkowanie domu nie jest wydawana przez ten organ.

Przesłuchani w charakterze podejrzanych Erwin K . i Edyta M. nie przyznali się do  przedstawionych im zarzutów i złożyli wyjaśnienia . Edyta M. podała , że to pokrzywdzonej zależało na kupnie domu , nigdy decyzji P I N B nie widziała.

Erwin K.  podał ,że dokumenty uzyskał od pokrzywdzonej , gdyż dał jej jew celu uzyskania kredytu. U notariusza dokument ten wydał mu się podejrzany.

Oskarżeni nie byli dotychczas  karani , grozi im kara pozbawienia wolności do lat 10.

Materiały dotyczące podrobienia decyzji  P I N B i ewentualnego przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez notariusza przy sporządzeniu wymienionego aktu notarialnego wyłączono do odrębnego postępowania.

                

 

Aktualności