Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżeni prokuratorzy i pracownicy sekretariatu prokuratury.

01-07-2010

W lipcu 2006 r. w Prokuraturze Rejonowej w Pszczynie ujawniono fakt przechowywania szeregu akt postępowań przygotowawczych przez prokuratorów bez wydawania decyzji merytorycznych, w tym cześć akta przechowywana była nawet od 1994 r. Jednocześnie wiązało się tą ze zjawiskiem ich „statystycznego" kończenia, które praktykowane było zwłaszcza pod koniec okresów statystycznych, to jest pod koniec roku, półrocza i kwartału. Wtedy to prokuratorzy przekazywali do sekretariatu celem zakreślenia sprawy, w których decyzje kończące postępowanie zostały sporządzone w rękopisach w całości lub fragmentarycznie. Do zakreślenia sprawy przez sekretariat wystarczające było sporządzenie tzw. „główki" postanowienia lub aktu oskarżenia, wskazujących prokuratora referenta, sygnaturę akt, a czasem także kwalifikację prawną czynu oraz podstawę prawną wykreślenia sprawy. Na tej podstawie wszczęto postępowanie służbowo – wyjaśniające a następnie postępowania karne prowadzone przez Wydział V Śledczy Prokuratury Okręgowej w Gliwicach (sygn. V Ds. 1/07/S), a od dnia 4 czerwca 2010 r. – przez Wydział V Śledczy Prokuratury Okręgowej w Krakowie (sygn. V Ds. 46/09/S).
Prokuratura Okręgowa w Krakowie Wydział V Śledczy, prowadziła pod sygn. V Ds. 46/09/S postępowanie przygotowawcze dotyczące niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych – prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Pszczynie, ukrywania dokumentów, poświadczania nieprawdy i przedstawianie danych statystycznych niezgodnych ze stanem faktycznym oraz przeciwko pracownikom sekretariatu tamt. Prokuratury, podejrzanym o poświadczanie nieprawdy. W dniu 29 czerwca 2010 r. do Sądu Rejonowego w Pszczynie skierowano akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi W. (byłemu Prokuratorowi Rejonowemu w Pszczynie) , prokuratorom Mariuszowi O. i Danieli B., podejrzanym o przest. z art. 231§1 kk, art. 239 kk ,art. 276 kk i art. 271§1 kk i art. 56 ust.1 ustawy z dnia 29.06.1995 r. o statystyce publicznej. (Andrzejowi W.) oraz przeciwko pracownikom sekretariatu Prokuratury Rejonowej w Pszczynie – Marioli K., Beacie M., Urszuli S. i Edycie S., Aleksandrze P. i Ewie B., podejrzanym o przest. z art. 271§1 kk. Wszystkim oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

Aktualności