Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżeni w sprawie finansowania kampanii wyborczej 2002 roku

02-07-2007

   W dniu 29 czerwca 2007 roku Wydział V Prokuratury Okręgowej w Krakowie skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko 6 osobom, w związku z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 20.06.2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. nr 113 poz. 984 z 2002r. z późn. zm.), polegających między innymi na nieprawidłowościach w dokumentowaniu wydatków kampanii wyborczej jednego z komitetów wyborczych w wyborach na urząd Prezydenta Miasta Krakowa w 2002 roku.
   Wśród oskarżonych znaleźli się m.in. pełnomocnik finansowy i pełnomocnik wyborczy komitetu.
   Stwierdzone nieprawidłowości polegały m.in. na pominięciu lub zaniżeniu w sprawozdaniu finansowym przedłożonym Delegaturze w Krakowie Krajowego Biura Wyborczego, wydatków poniesionych na cele kampanii wyborczej, w kwocie ponad 170 tysięcy złotych.
   Aktem oskarżenia objęto ponadto 3 osoby spośród władz jednej z firm poligraficznych, sporządzającej materiały na potrzeby kampanii wyborczej w/w komitetu, zarzucając im działanie na szkodę reprezentowanej przez nie spółki, poprzez niekorzystne dla tego podmiotu zaniechanie dochodzenia należności za wykonane usługi.
    Postępowanie w tej sprawie zostało zainicjowane w związku z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa skierowanym w 2004 roku przez Stowarzyszenie „Samorządny Kraków”.
    O skarżonym grożą kary : od grzywny do wysokości 100.000 złotych, do 2 lub 5 lat pozbawienia wolności.

Aktualności