Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżeni za fikcyjny obrót stalą.

05-01-2010

W dniu 31 grudnia 2009 r. Wydział V Śledczy Prokuratury Okręgowej w Krakowie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko Markowi W., Grażynie R. – W., Marcinowi P. i 5 innym osobom, oskarżonym o: udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu i wiarygodności dokumentów w związku z obrotem wyrobami stalowymi, oszustwa na szkodę Skarbu Państwa w związku z zaniżaniem należnego podatku VAT, poświadczanie nieprawdy w fakturach VAT i pranie brudnych pieniędzy.
Działalność opisanej wyżej grupy nastawiona była przede wszystkim na zaniżanie należnych kwot podatku VAT wobec Skarbu Państwa, poprzez zorganizowanie przestępczego procederu opartego na pozorowaniu zaistnienia dostawy wewnątrzwspólnotowej.
W pierwszym okresie działalności grupy, to jest od dnia 21 kwietnia 2005 roku do dnia 28 grudnia 2006 roku, podejrzani Marcin P. oraz Marek W. wykorzystywali pełnomocnictwa udzielone im przez dwie litewskie firmy z siedzibami w Wilnie oraz niemiecką firmę z siedzibą w Essen Na ich podstawie dokonywali zamówień wyrobów stalowych w polskich hutach, , deklarując ich wywóz na teren Litwy i Niemiec, co jest równoznaczne z zaistnieniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT). W wyniku tych transakcji nabywali przy zastosowaniu stawki VAT w wysokości 0% wyroby stalowe, podczas gdy sprzedaż wyrobów stalowych na rynku krajowym jest opodatkowana stawką VAT wynoszącą 22%. Sprawcy dysponując tym towarem, dokonywali jego dalszej sprzedaży poprzez kolejne zarejestrowane w kraju firmy odbiorcom na terenie Polski. Natomiast pracownicy hut byli wprowadzani w błąd, poprzez przedkładanie im poświadczających nieprawdę dokumentów CMR potwierdzających wywóz towarów za granicę. Nabywane wyroby stalowe nie opuszczały granic Polski i trafiały bezpośrednio do finalnych odbiorców na terenie kraju,. Na skutek opisanego wyżej mechanizmu, obejmującego łącznie ujawnionych 145 transakcji. Skarb Państwa został doprowadzony do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości , a w szczególności wynikającego między innymi z zaniżenia należnego do zapłaty podatku VAT z tytułu rzekomego zaistnienia dostawy wewnątrzwspólnotowej w kwocie ponad 1 250 000 zł
W kolejnym etapie przestępczej działalności, w okresie od dnia 17 grudnia 2007 roku do dnia 31 lipca 2008 roku, Marek W. działając wspólnie z Grażyną R – W. dokonywali zamówień wyrobów stalowych w polskich firmach, deklarując ich wywóz na terytorium państw – członków Unii Europejskiej, przy wykorzystaniu założonej przez Grażynę R. – W. firmy we Włoszech. Ponadto w tym okresie Marek W. i Marcin. P. dokonywali dalszych rzekomych dostaw na rzecz firmy w Niemczech. Za ten okres działalności Skarb Państwa stracił również ponad 1 000 000 zł (93 ujawnione transakcje).
Od połowy maja 2009 r. Marek W., Grażyna R. – W., Marcin P. byli tymczasowo aresztowani, w połowie grudnia 2009 r. zmieniono areszt na poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju i dozór Policji. Pięciu z ośmiu oskarżonych, w tym w/wym. dobrowolnie poddali się karom pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania, karom grzywny oraz wyrazili zgodę na orzeczenie wobec nich obowiązków naprawiania szkody i przepadku uzyskanych korzyści majątkowych
Zarzucane oskarżonym przestępstwa zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 10 (przy czym można za nie wymierzyć karę do 15 lat pozbawienia wolności ,albowiem oskarżeni działali w zorganizowanej grupie przestępczej, a z popełniania przestępstw uczynili sobie stałe źródło dochodu).

Aktualności