Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżona matka, o narażenie syna na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Wschód oskarżyła 25 – letnią Dominikę B. o to, że w okresie od 08 listopada 2010 roku, do dnia 16 sierpnia 2013 r. w Krakowie, będąc matką, a zatem osobą, na której ciążył obowiązek opieki nad małoletnim synem, naraziła go na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w ten sposób, iż nie zapewniła mu należytych warunków sanitarnych i opieki w miejscu zamieszkania, a w dniu 16 sierpnia 2013 roku pozostawiła go przez dłuższy czas w zamkniętym mieszkaniu bez opieki i nadzoru,

Od lutego 2009 r. nadzór nad rodziną sprawowali pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Początkowo pomoc MOPS miała charakter rzeczowy i pieniężny (wydawanie darmowej żywności, wypłata zasiłków, opłacanie rachunków za prąd etc.), następnie pracownicy MOPS zainteresowali się także losami syna oskarżonej i warunkami, w których przebywa.

Sąd wydał w dniu 21 marca 2013 r. postanowienie, mocą którego ograniczył władzę rodzicielską Dominice B. nad małoletnimi dziećmi poprzez ustanowienie nadzoru kuratora sądowego. Nadto Sąd zobowiązał oskarżoną do nawiązania współpracy z pielęgniarką środowiskową oraz z pracownikami MOPS w Krakowie w terminie 14 dni od uprawomocnienia się orzeczenia oraz do systematycznego informowania kuratora sądowego o wynikach współpracy.

Pomimo nadzoru pracowników MOPS, kuratorów sądowych, funkcjonariuszy Policji z Komisariatu Policji III w Krakowie, w tym dzielnicowego, jak również pielęgniarki środowiskowej Dominice B. udawało się zataić przed nimi sytuację bytową małoletniego syna.

Wynikało to głównie stąd, iż oskarżona nie wpuszczała wymienionych osób do mieszkania, natomiast stawiała się na wezwania kierowane do niej przez MOPS i Komisariat Policji III w Krakowie.

Sprawiała wówczas bardzo dobre wrażenie, również towarzyszący jej w trakcie tych wizyt syn wyglądał na czyste i zadbane dziecko.

W dniu 16 sierpnia 2013 r. Dominika B. pozostawiła swojego małoletniego syna samego w zamkniętym mieszkaniu. Udała się na zakupy. W tym samym dniu z Filią MOPS w Krakowie skontaktowała się telefonicznie matka oskarżonej informując, że od dłuższego czasu nie ma kontaktu z córką, jak również, iż nie może dostać się do jej mieszkania.

W związku z tym na miejsce udali się pracownicy wskazanej instytucji. Przybył tam też ojciec małoletniego chłopca. Po bezskutecznym pukaniu do drzwi i rozpytaniach sąsiadów, pracownicy MOPS postanowili wezwać na miejsce Policję. Przybyli funkcjonariusze zdecydowali o wezwaniu na miejsce Straży Pożarnej, celem siłowego wejścia do mieszkania.

Po wejściu do lokalu, pracownicy MOPS i funkcjonariusze Policji zastali brud i nieporządek. Na wersalce odnaleźli małoletniego, który był apatyczny. Po pewnym czasie do mieszkania przyszli też Dominika B. i jej konkubent. Oboje zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Policji. Przeprowadzone badania wymienionych na zawartość alkoholu w organizmie dały wyniki negatywne.

Małoletni syn Dominiki B. został przewieziony do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie – Prokocimiu, gdzie został zbadany przez lekarza. Stan zdrowia chłopca ogólnie był dobry, przy czym stwierdzono zaniedbania w jego higienie. W jego organizmie nie stwierdzono obecności popularnych narkotyków (amfetamina, kokaina,  etc.), jak też leków uspokajających i nasennych.

Przesłuchana w charakterze podejrzanej, Dominika B. przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i skorzystała z prawa do odmowy składania wyjaśnień. 

Dominika B. nie była dotychczas karana sądownie. Grozi jej kara pozbawienia wolności do lat 5.

Aktualności