Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżona o błąd w sztuce lekarskiej.

Prokuratura Rejonowa Kraków – Nowa Huta oskarżyła Magdalenę T-P. o nieumyślne narażenie pacjentki na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu dopuszczając się na jej szkodę błędu w sztuce lekarskiej.

Pokrzywdzona była w ciąży. W dniu 25.06.2011 roku w tarnowskim szpitalu wykonano jej badania i zastosowano leczenie m.in. przeciwskurczowe. Po uzgodnieniu, w dniu 28.06.2011 r. została przewieziona do Szpitala Ginekologiczno – Położniczego Ujastek w Krakowie.

Po przeprowadzonych badaniach zaplanowano badania laboratoryjne i leczenie.

Od 4 lipca u pacjentki występowała regularna biegunka. Wcześniej dostawała leki hamujące rozwolnienie. Stosowano leczenie, a w dniu 10.07. z uwagi na dodatkowe dolegliwości zdecydowano się o zakończeniu ciąży cięciem cesarskim.

Stan pacjentki pogarszał się, została przewieziona w dniu 13.07 do Szpitala im. Żeromskiego, jej stan był ciężki.

Mimo leczenia, w dniu 16.07. kobieta zmarła. Przyczyną zgonu pokrzywdzonej stała się niewydolność wielonarządowa z następową martwicą ich tkanek w przebiegu uogólnionego stanu zapalnego.

Celem oceny prawidłowości opieki medycznej sprawowanej nad pokrzywdzoną począwszy od dnia 25 czerwca 2011 roku do chwili jej śmierci powołano zespół biegłych z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Biegli w sporządzonej przez siebie ekspertyzie dokonali rekonstrukcji procesu leczenia pokrzywdzonej w tym okresie w kolejnych palcówkach medycznych oraz odpowiedzieli na szczegółowe pytania prokuratora. W sporządzonej przez siebie ekspertyzie wyrazili oni zastrzeżenia w zakresie opieki medycznej sprawowanej nad pokrzywdzoną w okresie jej pobytu w Szpitalu Ginekologiczno – Położniczym Ujastek, uznając zasadniczo za prawidłowe postępowanie zarówno w Oddziale Ginekologiczno Położniczym Szpitala św. Łukasza w Tarnowie, jak i w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej terapii Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie. Zdaniem tych biegłych dopuszczono się w Szpitalu Ujastek następujących uchybień w zakresie sprawowania opieki medycznej nad pokrzywdzoną:

  1. Znacznej zwłoki w zleceniu wykonania badań kału w kierunku zakażenia szczepami Clostridium Difficile albowiem nastąpiło to w dniu 11.07.2011 r. (w dniu 12 lipca 2011 r. uzyskano pozytywny wynik wskazujący obecność toksyny). Hospitalizacja stanowi wysoki czynnik ryzyka rozwoju kolonizacji szczepami Clostridium Difficile, a wskazaniem do wykonania takiego badania jest wystąpienia u pacjenta potencjalnie zakaźnej biegunki i ujemne badania w kierunku innych enteropatogenów, a także przypadki kiedy była wcześniej antybiotykoterapia w szczególności u osoby przebywających w szpitalu.
  2. Biegunkę, która wystąpiła u pokrzywdzonej leczono tak jak gdyby nie była spowodowana Clostridium Difficile, gdy tymczasem odstawienie antybiotyku w początkowej fazie choroby, po wystąpieniu w dniu 30 czerwca 2011 r. luźnych stolców mogłaby być wystarczające do ustąpienia biegunki, natomiast  dalsze stosowanie antybiotyku skutkowało utrzymaniem się objawów.

Przesłuchana w charakterze podejrzanej Magdalena T. - P. nie przyznała się do zarzucanego jej czynu i skorzystała z przysługującego jej prawa do odmowy składania wyjaśnień. Po zapoznaniu się z treścią wydanej w sprawie opinii sądowo - medycznej ZMS w Białymstoku złożyła wyjaśnienia. W wyjaśnieniach podawała zastosowane leczenie, skutki leczenia. Opinia zespołu biegłych z Zakładu Medycyny Sądowej w Białymstoku jest zbieżna z opiniami uzyskanymi w postępowaniu dyscyplinarnym prowadzonym przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. Dlatego też niewykonanie takiego badania przy pierwszym wystąpieniu biegunki należy uznać za błąd medyczny decyzyjny.

Magdalena T-P. nie była karana sądownie. Grozi jej grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Aktualności