Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżona o czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez kilkanaście kobiet.

Prokuratura Rejonowa w Krakowie – Podgórzu oskarżyła Katarzynę K. o czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez kilkanaście kobiet w okresie od czerwca 2011 r. do 6.11.2014 r. w Krakowie. Kobiety uprawiały prostytucję w różnych lokalach w Krakowie.

Katarzyna K. na stronach internetowych umieszczała ogłoszenia, w których wskazywała, że szuka kobiet do współpracy. Z ogłoszeń wynikało zwykle w oczywisty sposób, że współpraca ma dotyczyć odpłatnych usług seksualnych. Kobiety zwykle nawiązywały kontakt z Katarzyną K. odpowiadając na ogłoszenia internetowe. Katarzyna K. uzyskiwała - określoną kwotowo z góry - część sumy, którą kobiety te otrzymywały od mężczyzn, którym świadczyły usługi seksualne. Część pozyskanych w ten sposób pieniędzy Katarzyna K. przeznaczała na zaopatrzenie uprawiających prostytucję kobiet w środki czystości i inne. Regulowała z tych środków także czynsz za mieszkanie i inne opłaty związane z jego użytkowaniem, płaciła za ogłoszenia o świadczeniu usług seksualnych i telefony wykorzystywane do rozmów z osobami zainteresowanymi korzystaniem z takich usług. Pieniądze, które po tych wydatkach pozostawały, przypadały Katarzynie K.

W okresie od nieustalonego dnia czerwca 2011 roku do 6 listopada 2014 roku, uzyskała ona z uprawiania prostytucji przez inne kobiety korzyść majątkową w kwocie 15 000 zł.

Podczas przeszukania jednego z lokali w Krakowie, zajmowanego przez Katarzynę K. i Artura S., w dniu 6 listopada 2014 r., ujawniono susz roślinny o wadze 1,51 g, do posiadania którego przyznał się Artur S.

Katarzyna K., przesłuchiwana w toku postępowania w charakterze podejrzanej, przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu, złożyła obszerne wyjaśnienia korespondujące z ustalonym stanem faktycznym i złożyła wniosek o dobrowolne poddanie się karze i taki wniosek, wraz z aktem oskarżenia został skierowany do sądu / kara 1 rok pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby wynoszący 3 lata, orzeczenie przepadku osiągniętej korzyści majątkowej w wysokości 15 tys. złotych/.

Artur S., przesłuchiwany w toku postępowania w charakterze podejrzanego, przyznał się do posiadania ziela konopi innych niż włókniste o wadze 1,51 g, przy czym czyn ten stanowi przypadek mniejszej wagi. Skorzystał z przysługującego mu prawa do odmowy składania wyjaśnień, złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze i taki wniosek wraz z aktem oskarżenia został skierowany do sądu / - grzywna i nawiązka na cele związane ze zwalczaniem i zapobieganiem narkomanii /.

Oskarżeni nie byli dotychczas karani sądownie.

Aktualności