Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżona o oszustwo i in.

Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Wschód w czerwcu 2015 r. oskarżyła Agnieszkę K., która w latach 2011-2013 doprowadziła Gminę Miejską Kraków do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w łącznej kwocie przekraczającej 18 tys. zł.

Przedkładała ona pracownikowi MOPS w Krakowie uprzednio podrobione przez nieustaloną osobę dokumenty w postaci rachunków i faktur na różne kwoty wprowadzając MOPS w błąd co do autentyczności tych dokumentów oraz co do poniesionych wydatków,, w ramach pomocy materialnej przyznanej w formie stypendium szkolnego dla jej dzieci, powodując w ten sposób uzyskanie przez nią nienależnych świadczeń finansowych.

W dniu 17.11. br. zapadł wyrok skazujący Agnieszkę K. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności na okres próby wynoszący 2 lata.

Agnieszka K. przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów, w wyjaśnieniach podała, że pieniądze przeznaczyła na utrzymanie swoich 12 dzieci.

Aktualności