Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżono już 68 osób!

26-01-2011

W śledztwie Prokuratury Okręgowej w Krakowie, a dot. m.in. założenia i kierowania grupą przestępczą mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu, w szczególności wyłudzanie odszkodowań z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych poprzez powodowanie fikcyjnych kolizji drogowych, a w tym celu wręczanie i przyjmowanie korzyści majątkowych przez funkcjonariuszy policji w zamian za zachowanie stanowiące naruszenie prawa ustalono kilka działających grup ustawiających fikcyjne stłuczki. W grupie był podział ról: i tak były osoby, które kupowały auta do „ustawek”, osoby werbujące tzw. „słupy”, czy też tzw. „opiekunowie” – osoby pilnujące rejestracji samochodu i organizujące przyjazd „słupa” na miejsce „ustawek”. W listopadzie, grudniu 2010 r. oraz w styczniu 2011 roku Prokuratura oskarżyła 20 osób w 7 skierowanych do sądu aktach oskarżenia.
Dotychczas oskarżono łącznie 68 osób, głównie tzw. „słupy”. Osoba taka otrzymywała od 500 – 1500 zł za swoją rolę. Wysokość „zarobku” zależała od wysokości odszkodowania, które wypłacało towarzystwo ubezpieczeniowe. W śledztwie pod zarzutami pozostaje 55 osób, w tym osoba kierująca grupą Tadeusz W., któremu przedstawiono 76 zarzutów dotyczących zorganizowania wyłudzenia pieniędzy od ubezpieczycieli za fikcyjne kolizje. Na skutek działania podejrzanych firmy ubezpieczeniowe poniosły straty na ponad 800 tyś. zł,.
Wśród oskarżonych przez Prokuraturę jest 2 b. funkcjonariuszy policji: Wojciech H. funkcjonariusz KPP w Wieliczce - 9 czynów poświadczenia nieprawdy w dokumentach służbowych, wiedząc, że będą one przedstawione w postępowaniu odszkodowawczym w celu wyłudzenia od firmy odszkodowania komunikacyjnego. Za swoje działania każdorazowo miał otrzymać po co najmniej 250 zł.. Przesłuchany kilkakrotnie w charakterze podejrzanego Wojciech H. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, złożył obszerne wyjaśnienia zgodne z ustalonym stanem faktycznym i podał, że żałuje, iż dał się w takie zachowanie wciągnąć. Dobrowolnie poddał się karze (kara łączna: 1 r. i 6 m-cy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 2 lata i łączna kara grzywny 2000 zł.)
Drugi oskarżony funkcjonariusz policji Adam H. przyznał się do przyjęcia obietnicy korzyści majątkowej w postaci pieniędzy w nieustalonej kwocie w zamian za naruszenie przepisów prawa - poświadczenia nieprawdy w dokumentacji służbowej dot. okoliczności kolizji w dniu 10.09.2006 roku w Skawinie czym doprowadził firmę ubezpieczeniową do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ponad 29 tyś. zł. W toku postępowania dobrowolnie poddał się karze – 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby wynoszący 2 lata oraz grzywny w wysokości 500 zł. i taki wniosek wraz z aktem oskarżenia Prokuratura skierowała do sądu.
W śledztwie obecnie pozostaje pod zarzutami m. in.2 b. funkcjonariuszy policji oraz 2 rzeczoznawców z firm ubezpieczeniowych. Sprawa jest rozwojowa. Wszystkim podejrzanym – za wyjątkiem osoby kierującej grupą przestępczą - grożą kary pozbawienia wolności do lat 8, natomiast za zorganizowanie i kierowanie grupą przestępczą Tadeuszowi W. grozi kara pozbawienia wolności nawet do lat 12.

Aktualności