Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżony chciał odbywać karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Prokuratura Rejonowa Kraków - Śródmieście Wschód w Krakowie oskarżyła Łukasza M. o użycie jako autentycznego (przedłożonego w Sądzie Okręgowym w Krakowie) dokumentu, załączonego do wniosku o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności, w systemie dozoru elektronicznego.

Ten dokument był zatytułowany „oświadczenie”  i osoby zamieszkujące pod wskazanym adresem, w tym dokumencie, miały wyrazić zgodę na pozostawanie przez Łukasza M. pod tym adresem w związku z odbywaniem przez niego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, nadto ich podpisy podrobił (podpisy 3 osób).

Podrobienie wymienionego dokumentu zostało ujawnione w wyniku czynności wykonywanych przez kuratora sadowego. Kurator okazał osobom zamieszkującym pod wskazanym przez oskarżonego adresem wymieniony dokument. Wówczas osoby te (rodzice i brat oskarżonego) oświadczyły, ze nie podpisywały tego dokumentu i nie wyrazili zgody na odbywanie przez niego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego w ich miejscu zamieszkania.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Łukasz M. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze i taki wniosek został skierowany do Sądu (kara - 4 miesiące pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 2 lata, orzeczenie przepadku dowodów rzeczowych) . Wniosek ten sąd uwzględnił wydając wyrok dla w/wymienionego.

Aktualności