Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżony funkcjonariusz Policji.

Wydział ds. Korupcji oraz Przestępstw przeciwko Własności Intelektualnej i Przemysłowej Prokuratury Okręgowej w Krakowie, skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko funkcjonariuszowi Policji.

Daniel R. został oskarżony o to, że w okresie pomiędzy 30 czerwca 2014 roku do 28 października 2014 roku, jako funkcjonariusz publiczny nie dopełnił swoich obowiązków służbowych w ten sposób, że nie przeprowadził czynności procesowych- przesłuchania w charakterze świadków osób zawiadamiających organy ścigania o podejrzeniu kierowania pojazdem przez nietrzeźwego kierującego oraz przekroczył swoje uprawnienia służbowe wystawiając dokument urzędowy poświadczający nieprawdę mający znacznie prawne w toczącym się postępowaniu, to jest notatkę urzędową z dnia 7 października 2014 roku mającą potwierdzać rzekome wykonanie czynności procesowej – ustalenie danych osób zawiadamiających o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, czym udaremnił przeprowadzanie postępowania karnego przeciwko podejrzanemu o czyn z art. 178a§ 1 kk w postępowaniu Prokuratury Rejonowej w Wadowicach pomagając sprawcy przestępstwa uniknąć odpowiedzialności karnej tj. o przestępstwo z art. 231 §1 kk i 239§1 kk i 271 §1 kk w związku z art. 11 §2 kk w związku z art. 12 kk.

O nieprawidłowościach w postępowaniu zawiadomiło tut. Prokuraturę Biuro do Spraw Wewnętrznych KGP.

Analiza umorzonego postępowania prowadzonego przeciwko nietrzeźwemu kierującemu pojazdem i ujawnione nowe dowody zgromadzone przez BSW wykazały, że umorzenie postępowania było niezasadne.

Równocześnie te ustalenia pozwoliły na ustalenie, że funkcjonariusz Policji w toku przeprowadzania czynności służbowych dopuścił się przestępstwa. Ze sporządzonej przez niego notatki urzędowej oraz z innych dowodów w tej sprawie wynikało, że nie można ustalić tożsamości osób zawiadamiających o czynie z art. 178a§1 kk.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Daniel R. nie przyznał się popełnienia zarzucanego mu czynu, złożył wyjaśnienia, które zmierzają do uniknięcia odpowiedzialności karnej.

Na postawie nowych dowodów Prokurator Okręgowy w Krakowie w dniu 23.12.2015 r. wznowił umorzone wcześniej postępowanie karne przeciwko Pawłowi B. o czyn z art. 178 a par.1 kk  i jest ono kontynuowane. Danielowi R. grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

 

Aktualności