Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżony i skazany za posiadanie znacznej ilości substancji psychotropowych.

Sąd skazał Kamila K., którego Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Wschód oskarżyła, o to , że w dniu 21 grudnia 2015 r., wbrew przepisom ustawy, posiadał znaczną ilość substancji psychotropowych w postaci 411,42 g amfetaminy i znaczną ilość środków odurzających w postaci 94,76 g ziela konopi innych niż włókniste, czyniąc tym samym przygotowania do wprowadzenia do obrotu znacznej ilości substancji psychotropowych i środków odurzających, tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 2 k.k.

Wymienione środki zostały ujawnione w czasie przeszukania mieszkania, z którego korzystał Kamil K.

Zabezpieczone substancje poddano badaniom w Laboratorium KWP Krakowie.

Z94,76 g ziela konopi można uzyskać od 95 – 190 jednorazowych porcji handlowych, a z amfetaminy od 411-823 porcji.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Kamil K. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia zasadniczo zgodne z ustalonym stanem faktycznym.

Złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze i taki wniosek został wraz z aktem oskarżenia skierowany do sądu. Sąd wymierzył w/wym. karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 5 lat, grzywnę, zobowiązał do poddania się leczeniu odwykowemu oraz do informowania kuratora o przebiegu okresu próby, nadto orzekł nawiązkę w kwocie 6 tys. zł. na rzecz Stowarzyszenia Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy Osobom Uzależnionym.

 

Aktualności