Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżony lekarz, który chciał pomóc Janowi T.

04-09-2009

Zakończone zostało aktem oskarżenia śledztwo przeciwko Stanisławowi D. – lekarzowi chirurgowi z ambulatorium Zakładu Karnego w Tarnowie.
Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Krakowie oskarżył w/wym.
o poświadczenie nieprawdy w treści dokumentu „Świadectwo lekarskie
o stanie zdrowia osoby pozbawionej wolności”, które wydał w dniu 5.05.2008 roku w sprawie prowadzonej wówczas przez tut. Prokuraturę, a dotyczącą podejrzanego Jana T. W dokumencie tym, w końcowych wnioskach, lekarz podał, że Jan T. nie może być leczony w Zakładzie Karnym. Z treści opinii biegłych AM we Wrocławiu wynika jednoznacznie, że stwierdzone u Jana T. w dniu 5.05.2008 roku objawy nie stanowiły pilnych i bezwzględnych wskazań do leczenia poza Zakładem Karnym.
W ten sposób Stanisław D. usiłował utrudnić prowadzone postępowanie karne przeciwko Janowi T. Wiedział, że wystawione świadectwo lekarskie dot. stanu zdrowia osoby pozbawionej wolności będzie miało wpływ na możliwość stosowania tymczasowego aresztowania.
Przesłuchiwany w charakterze podejrzanego Stanisław D. nie przyznał się do przedstawionego mu zarzutu. W wyjaśnieniach, które składał, podał, że zapis „nie może być leczony w ZK” dotyczył Zakładu Karnego w Tarnowie. Nie oznaczał, że podejrzany musi być leczony na wolności, poza aresztem, a tylko w innym szpitalu więziennym posiadającym dla tego celu odpowiednie warunki.
Wyjaśnienia ta są próba uniknięcia odpowiedzialności karnej i stanowią linię obrony oskarżonego.
Są szczególne przepisy dot. rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej dla osób pozbawionych wolności. Z tych przepisów wynika, iż świadectwo lekarskie wydaje się tylko i wyłącznie gdy: żąda tego organ dysponujący lub sąd, na pisemne polecenie dyrektora ZK albo naczelnego lekarza okręgowego inspektoratu SW; naczelnego lekarza więziennictwa oraz dyrektora szpitala więziennego; w przypadku skierowania osoby pozbawionej wolności na obserwację psychiatryczną lub w związku z wydawaniem osoby pozbawionej wolności do państwa obcego w charakterze świadka w toczącym się postępowaniu karnym.
Kwestionowane więc w nin. sprawie świadectwo lekarskie zostało wydane bez podstawy prawnej, z własnej inicjatywy lekarza.
Stanisław D. jest zawieszony w wykonywaniu obowiązków służbowych lekarza Ambulatorium ZK i AŚl w Tarnowie. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5.

Aktualności