Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżony m.in. wprowadzał w błąd przedstawicieli spółki, w której był zatrudniony.

Prokuratura Rejonowa w Krakowie – Prądniku Białym, oskarżyła Bartosza K. który był zatrudniony w jednej ze spółek w Krakowie. Do jego obowiązków należało regularne tworzenie raportów dotyczących stanu zatrudnienia i zaszeregowania personelu na potrzeby biznesu i działu kadr, jak również rozliczanie kosztów podatkowych oraz administrowanie bazami danych. Świadczenie przez niego pracy mogło odbywać się zarówno w miejscu jego zamieszkania jak i w siedzibie spółki.

Bartosz K. za pośrednictwem poczty elektronicznej zamówił w firmie karty przedpłatowe pre-paid Visa mające zgodnie z przeznaczeniem służyć menagerom do wydatkowania celów służbowych. Przed zamówieniem tych kart oskarżony pytał członków zarządu czy wyraziliby zgodę na zamówienie takich kart, jednakże z wynikiem negatywnym. Sposób funkcjonowania takich kart polega na tym, iż firma dla której są wystawione zasila je co jakiś czas środkami pieniężnymi. Pieniądze w tym celu są przelewane na konto wystawcy karty.

Każda karta posiadała limit dziennych wypłat z tych kart, który oskarżony w czasie ich użytkowania podwyższał. Oskarżony zamówił osiem takich kart i wybrał dzięki nim kwotę ponad 800 tys. zł.

W celu wyłudzenia kolejnych zasileń przedmiotowych kart Bartosz K. wprowadzał w błąd członków zarządu uprawnionej spółki, którzy autoryzowali jej wydatki, tłumacząc, iż wyżej wymienione faktury są wystawione w celu zasilenia kart pracowniczych – sportowych benefit , co nie było prawdą gdyż na te cele pieniądze były przekazywane przez pokrzywdzoną spółkę niezależnie.

Bartosz K. płacił przedmiotowymi kartami za różnorodne zakupy oraz dokonywał nimi wypłat z bankomatów.

W dniu 26.09.2013 roku. kiedy pracownicy pokrzywdzonej firmy zaczęli powoli orientować się, iż coś jest nie tak z przedstawianymi przez oskarżonego fakturami, Bartosz K. na spotkaniu przyznał się do wyżej wymienionego procederu. Swoje zachowanie tłumaczył okolicznością, że był szantażowany przez nieznane mu osoby, które nakazały mu zamówić te karty, kupić dla siebie samochód i korzystać z tych kart.

Nadto w dniu 27.09.2013 roku oskarżony udał się do siedziby Komendy Miejskiej Policji w Krakowie gdzie ustnie zawiadomił o popełnieniu na swoją szkodę przestępstw polegających na zmuszaniu go do wypłat z tych kart, w okresie od nieustalonego dnia lutego 2013 roku do dnia 27.09.2013 roku w Krakowie na szkodę firmy i wymuszeniu rozbójniczym na jego osobie. Oczywiście oskarżony wiedział, że takie zdarzenia me miały miejsca, jednakże podpisał się pod protokołem zawierającym w swojej treści zawiadomienia o popełnieniu wyżej opisanych przestępstwach.

Bartosz K. w czasie nieobecności w siedzibie pokrzywdzonej spółki, w okresie od 9.01.2013 roku do 4.02.2013 roku, specjalisty ds. zasobów ludzkich i szkoleń złożył również, wchodząc bez upoważnienia w jej kompetencje, za pośrednictwem poczty e-mail zamówienia na bony podarunkowe. Pierwsze zamówienie złożył 17.01.2013 roku na kwotę 35.000 zl., kolejne w dniu

28.01.2013   roku na kwotę 20.000 zł. następnie domówił w dniu 19.07.2013 roku kolejne bony o wartości 10.000 zl. Bony były przesłane do siedziby pokrzywdzonej spółki przez wystawcę za pośrednictwem kuriera z firmy zewnętrznej. Przesyłki z wyżej wymienionymi bonami odbierał zamawiający czyli Bartosz K. Oskarżony włożył przedmiotowe bony do zamykanej na klucz szafki. W okresie od 18.01.2013 roku do dnia 27.09.2013 r. oskarżony przywłaszczył z przedmiotowej szafy bony o łącznej wartości 15.000 zl.

Przesłuchiwany w charakterze podejrzanego Bartosz K. przyznał się w całości do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia korespondujące z wyżej opisanym stanem faktycznym. Podejrzany złożył również wniosek w trybie art. 335 § 1 kpk o wydanie wobec niego wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy / kara łączna 3 lata pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszącej 5 lat, grzywna i obowiązek naprawienia szkody w całości/.

W toku postępowania na mieniu podejrzanego zabezpieczono mienie o łącznej ponad 300.000 zl. Bartosz K. me był dotychczas karany sądownie

Aktualności