Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

Oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci pokrzywdzonej.

O nieumyślne spowodowanie śmierci pokrzywdzonej w dniu 3.12.2014 r. został oskarżony przez Prokuraturę Rejonową Kraków – Podgórze Zdzisław O.

Wymieniony w okresie od bliżej nieustalonego okresu do dnia 3 grudnia 2014 r. w Krakowie, będąc właścicielem budynku mieszkalnego położonego na ul. Siostry Faustyny w Krakowie i z tego tytułu zobowiązanym na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 litera c i art. 70 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U.z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) do poddawania okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w tym budynku, nie dopełnił tego obowiązku, co uniemożliwiło stwierdzenie w drodze protokołu pokontrolnego nieprawidłowego funkcjonowania przewodów kominowych oraz instalacji gazowej i usunięcie tych uchybień technicznych, na skutek których w dniu 3 grudnia 2014 r. doszło poważnych zakłóceń ciągów kominowych i napływu spalin z podgrzewacza ciepłej wody do pomieszczenia łazienki, w wyniku czego pokrzywdzona doznała ostrego zatrucia tlenkiem węgla i w konsekwencji zmarła, czym nieumyślnie spowodował jej śmierć.

Pokrzywdzona wraz z siostrą w nocy z 2/3.12.2014 r. poszły do łazienki. Najpierw kąpiel wzięła siostra pokrzywdzonej. Po niej kąpiel przygotowała sobie pokrzywdzona. W pewnej chwili poczuła ból głowy. Siostra pokrzywdzonej straciła przytomność, a po jej odzyskaniu zobaczyła, że jej siostra leży w wannie nieprzytomna. Wezwany lekarz pogotowia stwierdził jej zgon.

Jak wynika z opinii ZMS, przyczyną zgonu pokrzywdzonej było ostre zatrucie tlenkiem węgla.

Z opinii biegłego w zakresie instalacji i urządzeń gazowych oraz przewodów kominowych wynika, iż przyczyną zdarzenia w postaci zatrucia tlenkiem węgla w pomieszczeniu łazienki był napływ spalin z podgrzewacza ciepłej wody w wyniku poważnych zakłóceń ciągów kominowych, spowodowanych brakiem zapewnienia napływu powietrza zewnętrznego.

Jak wynika z zebranego materiału dowodowego, oskarżony nie zlecał dokonywania okresowych kontroli zarówno przewodów kominowych, jaki i instalacji gazowych w budynku, pomimo iż zobowiązywało go do tego prawo.

Oskarżony Zdzisław O. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i wyjaśnił, iż robił przeglądy kominiarskie, ale nie posiada żadnych protokołów pokontrolnych. Nadto oświadczył, iż dokonywał czyszczenia podgrzewaczy gazowych. Całe zajście z dnia 03 grudnia 2014 r. uważa za nieszczęśliwy wypadek.

Wymieniony załączył do akt sprawy jedynie protokół konserwacji podgrzewaczy gazowych z dnia 13.10.2011 r.

Zdzisław O. nie był dotychczas karany, grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5.

Aktualności