Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżony o nieumyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Zachód oskarżyła Krzysztofa B. o nieumyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u pokrzywdzonego w postaci choroby realnie zagrażającej życiu.

Pokrzywdzony w dniu 20.12.2014 r. przyjechał z Warszawy, gdzie mieszkał i pracował, do ojca. Wieczorem udał się na Kazimierz do jednego z lokali. Tam spędził całą noc, pił alkohol do godzin porannych. Rozmawiał z innymi klientami lokalu. W pewnym momencie jedna z pracownic lokalu wraz z oskarżonym (stałym klientem tego lokalu) zaczęli sprzątać i porządkować salę.

Stojąc przy barze pokrzywdzony chciał usiąść na taborecie lub o niego się oprzeć, lecz stracił równowagę i przewrócił się. Wstać mu pomógł nieustalony mężczyzna.  Krzysztof B. zaproponował mu wtedy oparcie się o jego ramie, z czego jednak pokrzywdzony nie skorzystał i po krótkiej wymianie zdań skierował się do wyjścia z lokalu. Krzysztof B. ciągnął go za kurtkę, a następnie chwycił go rękami i popchnął z taką siłą, iż pokrzywdzony zatoczył się, stracił równowagę i upadł uderzając plecami i głową o ścianę lokalu. Krzysztof B. szarpał go za rękę i pomagając sobie nogą podniósł pokrzywdzonego, a następnie trzymając go rękoma doprowadził do drzwi wejściowych lokalu. Następnie otworzył drzwi i trzymając pokrzywdzonego za ramiona rzucił go za drzwi lokalu, po czym zamknął drzwi, odwrócił się i wrócił do baru. Pokrzywdzony upadł na plecy uderzając głową o jezdnię, stracił przytomność, a z głowy zaczęła mu lecieć krew. Pomimo podejmowanych, początkowo przez osoby postronne, a następnie przez załogę pogotowia ratunkowego czynności ratunkowych, mężczyzna nie odzyskał przytomności, w takim stanie został zabrany do szpitala.

 Do chwili obecnej pokrzywdzony nie odzyskał przytomności. Z opinii biegłego z Zakładu Medycyny Sądowej CM UJ w Krakowie wynika, iż na skutek zdarzenia pokrzywdzony doznał rany tłuczonej powłok głowy zlokalizowanej na granicy okolicy ciemieniowej i potylicznej, złamania kości sklepienia i podstawy czaszki i innych obrażeń, a w chwili obecnej rozpoznano u niego przetrwały stan wegetatywny.

Stwierdzone obrażenia w ocenie biegłych wyczerpują zakres pojęcia ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu.

Krzysztof B. w czasie zdarzenia znajdował się w stanie nietrzeźwości, bowiem we krwi pobranej o godz. 10.17 w czasie zdarzenia / w dniu 21.12.2014 r/ stwierdzono zawartość alkoholu etylowego w stężeniu 0,54 ‰.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Krzysztof B. nie przyznał się do przedstawionego mu zarzutu, wyjaśnił, iż próbował „pijanego osobnika" wyprowadzić za drzwi lokalu, by pracownice lokalu zgorszone jego zachowaniem nie musiały narażać się na kontakt z pijanym awanturującym się wulgarnym klientem, osoba ta zaparła się w drzwiach o futrynę, a w momencie, w którym podejrzany chciał ją przedostać na drugą stronę drzwi, poślizgnęła się i upadła, lecz on sam nie widział momentu upadku.

Wyjaśnienia te, w świetle zebranego w sprawie materiału dowodowego, są  wewnętrznie niespójne, nielogiczne, nie pokrywają się z obrazem zarejestrowanym przez kamery monitoringu wewnętrznego, jak również są sprzeczne z zeznaniami naocznych świadków oraz wynikami ekspertyzy sądowo - medycznej.

Pokrzywdzony w lokalu zachowywał się spokojnie, skierował się już ku wyjściu z lokalu, kiedy Krzysztof B. nie mając ku temu żadnych podstaw, bowiem nie był pracownikiem lokalu, nie został poproszony o udzielenie pomocy, zresztą sytuacja tego nie wymagała, o czym świadczy zachowanie drugiego z mężczyzn, postanowił używając siły nieadekwatnej do sytuacji wyprowadzić pokrzywdzonego z lokalu.

Krzysztof B. szarpał pokrzywdzonego i popychał go, doprowadził do tego, że upadł w lokalu, a następnie wyrzucił pokrzywdzonego przez drzwi wejściowe, mimo, że doskonale wiedział /jako stały klient lokalu/ , że do drzwi prowadzą 2 schodki.

Krzysztof B. nie był w przeszłości karany sądownie, grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 3.

Aktualności