Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżony o oszustwa i inne czyny.

Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza oskarżyła Macieja P. o dokonanie szeregu oszustw i usiłowania wyłudzenia mienia w okresie od sierpnia 2012 roku do 1.04.2014 roku.

W 2012 r. Maciej P. rozpoczął działalność gospodarczą. Do zakresu działalności firmy należało przetwarzanie danych i zarządzanie stronami internetowymi. Z uwagi na fakt, że prowadzona legalnie działalność gospodarcza nie przynosiła dochodów, Maciej P. postanowił zdobywać pieniądze oferując podmiotom gospodarczym świadczenie usług informatycznych, których nigdy nie miał zamiaru wykonać. Oskarżony działał na obszarze dziesięciu województw: małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko - mazurskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego.

Jego modus operandi  przedstawia się następująco.

Potencjalnych „klientów”  Maciej P. wyszukiwał za pomocą internetowych baz teleadresowych. Następnie kontaktował się, osobiście lub przez osoby, które wybierał w organizowanych przez siebie castingach, oferując zatrudnienie w swojej firmie, z wybranymi osobami telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Często przedstawiał się używając fikcyjnego imienia i nazwiska, niekiedy też podawał się za przedstawiciela istniejących podmiotów gospodarczych.

W rozmowach z przedsiębiorcami Maciej P. składał im atrakcyjne oferty świadczenia usług marketingowych w Internecie, w tym projektowania, wykonywania oraz pozycjonowania stron internetowych i reklam w wyszukiwarce Google. W okresie zarzucanym czynem podejrzany zaangażował do pomocy szereg osób. Rola tych osób sprowadzała się do dostarczania przedsiębiorcom przygotowanych wcześniej dokumentów w postaci umów i faktur VAT, wyjaśniania warunków zawieranych umów, odbierania od „klientów” pieniędzy oraz przekazywania ich Maciejowi P. Osoby te nie były świadome przestępczego charakteru działalności oskarżonego.

Ceny za świadczenie oferowanych przez Macieja P. usług oscylowały w granicach od 150 zł do ok. 500 zł. Niską cenę oferowanych przez siebie usług Maciej P. tłumaczył dofinansowaniem ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, pomimo, iż żadne dotacje nie zostały mu nigdy przyznane. Podpisanie umowy uzależniał od natychmiastowej zapłaty przez przedsiębiorcę kwoty określonej w umowie. Pieniądze były przekazywane Maciejowi P. w gotówce, w zamian, za co wręczał, pokrzywdzonym sporządzone uprzednio druki faktur VAT, mające dokumentować dokonanie zapłaty. Nigdy jednak nie rozliczał się z Urzędem Skarbowym w związku z wystawionymi w ten sposób fakturami VAT , nie odprowadzał należnych podatków.

Maciej P. nigdy nie wywiązał się z żadnej z zawartych w ten sposób umów. Uzyskane od pokrzywdzonych środki przeznaczał na swoje bieżące utrzymanie, czyniąc sobie z popełnionego przestępstwa stałe i jedyne źródło dochodów. Wymieniony doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem nie mniej niż 277 przedsiębiorców na łączną kwotę nie niższą niż 62 640 zł oraz usiłował oszukać dziesięć innych osób. W toku śledztwa ustalono też, że w dniu 2 października 2013 roku Maciej P. przybył do jednego z pensjonatów w Nowym Targu, gdzie wynajął pokój. Zapłacił za pierwszy tydzień pobytu i poprosił o jego przedłużenie na dalszy czas nieoznaczony. Płatność miała być dokonana za cały pobyt w dniu wyjazdu. Pod koniec października 2013 roku Maciej P. poinformował właścicielki pensjonatu, że na weekend jedzie do Katowic i w poniedziałek wróci do Nowego Targu. Nigdy nie wrócił. Nie odbierał też telefonu pod numerem, który podał przy rezerwacji pokoju. Łączna kwota, którą miał zapłacić za pobyt w pensjonacie w okresie od 10 października 2013 roku do 31 października 2013 roku wyniosła 750 zł.

Przesłuchany w toku prowadzonego śledztwa Maciej P. przyznał się do przedstawionych mu zarzutów. Składał wyjaśnienia, później skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Zadeklarował także, iż chciałby skorzystać z możliwości wydania wyroku skazującego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego w przedmiotowej sprawie.

Maciej P. był karany sądownie za przestępstwo z art. 286 § 1 kk i art. 270 § 1 kk. jest tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do lat 12.

Aktualności