Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżony o oszustwa.

Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Zachód oskarżyła Mirosława W. o popełnienie, w okresie od 4 lipca 2013 r. do 23 kwietnia 2014 r. szeregu oszustw na terenie Polski przy posłużeniu się różnymi rachunkami bankowymi.

Oskarżony na różnych portalach internetowych podawał się za przedstawiciela firm o nazwach istniejących podmiotów prowadzących sprzedaż sprzętu elektronicznego. Umieszczał zdjęcia i opisy rzekomo posiadanych przedmiotów, posługiwał się różnymi danymi osobowymi i adresami e-mail, a także podawał dane rachunków, które zakładał w różnych bankach, wystawiając „faktury pro forma”.

Wymienionemu przedstawiono zarzut popełnienia - przy zastosowaniu art. 91 § l kk - 95 czynów  w tym 89 to oszustwa, a pozostałe to usiłowania dokonania takiego czynu, na szkodę 98 osób. Łączną wartość szkody oszacowano na ponad 311tys. złotych.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Mirosław W. przyznał się w całości do popełnienia zarzuconych mu czynów, złożył obszerne wyjaśnienia, opisując okoliczności ich popełnienia i sposób działania. Wyraził skruchę i w kierowanych pismach do prokuratury podał, iż założył rodzinę, a także, że zamierza zmienić swe życie. Mirosław W. był w przeszłości karany za przest. z art. 286§ l kk i inne.  Zarzuconych mu czynów dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa.

Stosownie do treści art. 335 § 1 kpk złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze i taki wniosek wraz z aktem oskarżenia został skierowany do sądu (kara 5 lat pozbawienia wolności, zobowiązanie do naprawienia szkody w całości).

Aktualności