Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

Oskarżony o oszustwo komputerowe i kradzież ponad 100 tys. zł

O oszustwo komputerowe i kradzież ponad 100 tys. zł oskarżyła Prokuratur Rejonowa w Krakowie – Nowej Hucie Artura W.

Wymieniony w dniu 10 września 2014 r. w Krakowie, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykonał bez upoważnienia pięć autoryzowanych przelewów środków pieniężnych na swoje konta bankowe, wykorzystując komputer pokrzywdzonego i zapisane dane do jego konta. W ten sposób zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w łącznej kwocie ponad 100 tys. złotych na szkodę pokrzywdzonego.

Pokrzywdzony posiada rachunek bankowy z obsługą elektroniczną przy wykorzystaniu sieci Internet. We wrześniu 2014 roku zlecił Arturowi W. zainstalowanie oprogramowania na swoim firmowym komputerze. Zapłacił za usługę. Wykonując zlecone czynności, bez zgody właściciela rachunku, Artur W. wszedł w posiadanie loginu oraz hasła umożliwiającego dostęp do rachunku bankowego pokrzywdzonego. Zabrał kartę kodów uwierzytelniających i udał się do jednej z restauracji, skąd przy wykorzystaniu komputera, dokonał wypłat z rachunku należącego do pokrzywdzonego. W pierwszej kolejności oskarżony zlecił przelew kwoty 10 000 zł, a następnie kwoty 50 000 złotych. Z uwagi na fakt, że wykonanie drugiej transakcji wymagało telefonicznej weryfikacji, Artur W. zdecydował się wykonać kilka przelewów opiewających na mniejsze kwoty. Zlecił przelewy na łączną kwotę ponad 100 tys. złotych. W dniu 12 września 2014 roku w Krakowie podjął pieniądze w łącznej kwocie 9 882, 57 zł z rachunku bankowego. Pozostałe przelane kwoty zostały zwrócone w wyniku reklamacji pokrzywdzonego i zainicjowania przez Bank stosownych procedur ostrożnościowych. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Artur W. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5.

Aktualności