Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżony o oszustwo na szkodę firm leasingowych.

Prokuratura Rejonowa Kraków – Nowa Huta oskarżyła Witolda M. o oszustwo wobec 6 podmiotów zajmujących się leasingiem samochodów powodując szkodę w wysokości prawie 630 tys. zł co stanowi mienie znacznej wartości. Osoby uprawnione do reprezentacji spółek leasingowych wprowadzał w błąd co do zamiaru i możliwości wywiązania się z umów leasingu. W okresie od 16.09. do 19.12.2013 r. zawarł 7 umów leasingowych na samochody takie jak: Chevrolet Malibu, Toyota Avensis, Fiat Freemont Urban, Opel Zafira, Chevrolet Orlando, Alfa Romeo Gulietta i Opel Insignia.

Wszystkie umowy były zawierane w czasie, gdy oskarżony nie był uprawniony do działania w imieniu spółki, którą miał prawo wcześniej reprezentować. Mimo, że utracił prawo do pełnienia funkcji w spółkach prawa handlowego podejmował czynności w imieniu spółki i na jej rzecz nie będąc do tego uprawnionym z uwagi na wcześniejszą karalność za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów. Spółka w imieniu, której zawierał umowy formalnie funkcjonowała, ale za jej pośrednictwem od wielu lat nie była prowadzona żadna działalność gospodarcza.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Witold M. przyznał się do zarzucanego mu czynu i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień oświadczając jednak, iż „to jest wszystko nieprawda, jest  to wykorzystywanie prokuratury przez leasingodawców, którzy nie poradzili sobie za pośrednictwem firm detektywistycznych z odzyskaniem samochodów”. W pozostałej części  składane wyjaśnienia stanową próbę uniknięcia lub umniejszenia jego odpowiedzialności karnej.

Firmy leasingowe odzyskały jedynie 2 samochody marki Chevrolet.

Wiktor M. był karany za przestępstwo z art. 270§ 1 kk na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próby wynoszący 4 lata. Obecnie grozi mu kara pozbawienia wolności do  lat 10.

Aktualności