Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżony o oszustwo.

Prokuratura Rejonowa Kraków –Prądnik Biały oskarżyła Karola B. o to, że w dniu 7 sierpnia 2013 r. w Krakowie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził pokrzywdzoną do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 1591 zł, poprzez wprowadzenie pokrzywdzonej w błąd co do rzeczywistej wartości oferowanego do sprzedaży odkurzacza m-ki Genie GUV-02.

Karol B. prowadzi działalność gospodarczą. W ramach prowadzonej przez siebie działalności oskarżony przeprowadził, w dniu 7 sierpnia 2013 r. w Krakowie, prezentację odkurzaczy pionowych m-ki Genie GUV-02. Na spotkanie to zaproszono głównie osoby w podeszłym wieku. Karol B. oświadczył wówczas uczestnikom prezentacji, że oferowany przez niego do sprzedaży odkurzacz nie jest dostępny na rynku polskim i że jego rzeczywista cena wynosi ok. 3000 zł. Jednocześnie oskarżony zaproponował słuchaczom kupno przedmiotowego urządzenia w rzekomo promocyjnej cenie - 1590 zł. Wobec powyższego, obecna również na tym pokazie pokrzywdzona, podjęła decyzję o nabyciu zachwalanego odkurzacza, po czym zawarła z oskarżonym umowę kupna-sprzedaży. Jak ustalono, przedmiotowe urządzenie m-ki Genie jest dostępne na rynku polskim i to za cenę kilkunastokrotnie niższą niż zaproponowana przez oskarżonego.

Przesłuchiwany w charakterze podejrzanego Karol B. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Jak wyjaśnił nie działał z zamiarem oszukania pokrzywdzonej, a narzucona przez niego wysokość marży w niniejszej sprawie odzwierciedlała rzeczywiste koszty prowadzenia działalności gospodarczej w formie prezentacji lokalowych, obejmujące m.in. koszt wynajmu sali, marketingu, dojazdu, noclegu i wyżywienia. Ponadto oświadczył, że pokrzywdzona świadomie dokonała zakupu zaprezentowanego odkurzacza, przy czym miała również okazję zapoznać się uprzednio z przedmiotowym urządzeniem.

Okoliczności popełnienia przez oskarżonego zarzuconego mu przestępstwa nie budzą wątpliwości. Karol B. zorganizował, bowiem spotkanie pokazowe przy udziale wyłącznie osób w podeszłym wieku, po czym wykorzystując nieznajomość cen rynkowych przez pokrzywdzoną i jej niezdolność do zweryfikowania przekazywanych przez niego informacji, wprowadził w/wymienioną w błąd m.in. co do rzeczywistej wartości oferowanego do sprzedaży odkurzacza, przy czym zasadnie można przyjąć, iż gdyby pokrzywdzona została rzetelnie poinformowana przez oskarżonego jaka jest rynkowa wartość nabywanego produktu, z pewnością nie dokonałaby jego zakupu za cenę kilkunastokrotnie wyższą. Odkurzacze były sprowadzane z Wielkiej Brytanii za cenę 35 zł. Karol B. nie był dotychczas karany. Grozi mu kara pozbawienia wolności do 8 lat.

Aktualności