Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżony o posługiwanie sie danymi swojego kuzyna.

Prokuratura Rejonowa Kraków –Śródmieście Zachód oskarżyła Rafała D./ 32 lata/, który 23 stycznia 2014 roku podczas 3 interwencji podjętych przez funkcjonariuszy Policji w związku z dokonanymi przez niego kradzieżami artykułów kosmetycznych podał jako własne dane osobowe swojego kuzyna oraz podpisał się jego nazwiskiem na protokołach przesłuchania osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie oraz na oświadczeniu osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia przez co przeciwko tej osobie został skierowany wniosek o ukaranie.

Rafał D. był zatrzymywany wielokrotnie. Wobec niego skierowane zostały wnioski o ukaranie do Sądu (jako sprawcy wykroczeń). Na dokumentach podpisywał się danymi swojego kuzyna, podawał również jego dane zamiast swoich.

W sprawach, które zostały skierowane do sądu, był wezwany jego kuzyn, który wskazał kto mógł podawać się za niego i podpisywać się jego nazwiskiem.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Rafał D. przyznał się do przedstawionego mu zarzutu, złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze i taki wniosek wraz z aktem oskarżenia został skierowany do sądu (kara 10 m-cy pozbawienia wolności).

Rafał D. był już wielokrotnie karany, w tym na karę pozbawienia wolności. Obecnie taką karę odbywa.

Aktualności