Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

Oskarżony o pozbawienie wolności pokrzywdzonych, pobicie jednego i inne czyny.

Prokuratura Rejonowa Kraków – Podgórze oskarżyła Piotra G., o to, że - I. w okresie od 9 do 10 listopada 2015 r. w Krakowie, działając wspólnie i porozumieniu z osobą, co do której wyłączono materiały do odrębnego postępowania, pozbawił wolności 2 pokrzywdzonych oraz brał udział w pobiciu jednego z nich poprzez bicie pięściami, kopanie, zadawanie uderzeń metalową rurką od odkurzacza przemysłowego i metalowym mieszadłem, co spowodowało u pokrzywdzonego znaczny obrzęk twarzy, rany tłuczone w okolicy czołowej i w okolicy ucha, stłuczenie śródstopia, liczne otarcia i podbiegnięcia krwawe licznych okolic ciała, a także krwiak tkanek miękkich okolicy czołowej oraz powieki oka, krew w zatoce szczękowej, złamanie ściany dolnej oczodołu, złamanie kąta żuchwy po stronie, złamanie kości nosa, a obrażenia powyższe spowodowały u pokrzywdzonego skutki, o których mowa w art. 157§1 kk, nadto - II. stosując do drugiego pokrzywdzonego groźbę bezprawną pobicia, wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, zmusił go do przyjęcia środka odurzającego w postaci amfetaminy w bliżej nieustalonej ilości, a także zmusił go do dwukrotnego uderzenia kolegi.

III. Kierował również pod adresem obu pokrzywdzonych groźby bezprawne pozbawienia życia i pobicia w celu wywarcia na nich wpływu i skłonienia ich do zaniechania złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa i złożenia zeznań dotyczących okoliczności czynu popełnionego na ich szkodę tj. o przestępstwo z art. 245 kk.

Oskarżony i pokrzywdzeni wykonywali remont jednego z mieszkań w Krakowie (malowanie, montaż kaloryferów). Piotr G. był szefem pokrzywdzonych, których znał. Był tez szefem jeszcze jednego mężczyzny – podejrzanego odnośnie, którego wyłączono materiały procesowe i który jest poszukiwany listem gończym (dane podejrzanego: Marcin Dębek – podejrzany o takie same czyny jak Piotr G.,- list gończy z wizerunkiem podejrzanego przedstawiony na stronie internetowej PO w Krakowie).

W czasie wykonywania remontu Piotr G. wraz z poszukiwanym listem gończym spożywali alkohol. Chcieli, by z nimi pił jeden z pokrzywdzonych. Gdy odmówił został pobity (opis tego czynu przedstawiono w zarzucie I). Drugi pokrzywdzony został zmuszony do przyjęcia amfetaminy.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Piotr G. przyznał się częściowo do popełnienia zarzucanych mu czynów. Zasłaniał się niepamięcią, co do przebiegu zdarzenia i podkreślał swój stan – że był pod wpływem alkoholu. Podał, że nie pamięta czy bił pokrzywdzonych.

Piotr G. jest tymczasowo aresztowany, grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5.

Aktualności