Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżony o przestępstwa o podłożu seksualnym.

Prokuratura Rejonowa w Krakowie – Prądniku Białym oskarżyła Wojciecha W. o 11 czynów, większość z nich to czyny o podłożu seksualnym.

Wymieniony w okresie od września 2012 roku do lipca 2013 roku w Krakowie obserwował, (głównie w środkach komunikacji masowej) kobiety, następnie szedł za pokrzywdzonymi i atakował je z tyłu. Zwykle chwytał za szyję lub inna część ciała i groził natychmiastowym użyciem niebezpiecznego narzędzia (też noża), stosował siłę i doprowadzał pokrzywdzone do poddania się innym czynnościom seksualnym lub do obcowania płciowego.

W prowadzonym śledztwie ustalono 7 pokrzywdzonych młodych kobiet, czterem z nich groził. Groźby te miały skłonić pokrzywdzone do zaniechania zawiadomienia organów ścigania o popełnionym przestępstwie.

Podczas pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego Wojciech W. w pełni przyznał się do popełnienia 1 czynu - doprowadzenia pokrzywdzonej do poddania się innym czynnością seksualnym. W swoich wyjaśnieniach jedynie zaprzeczył, aby w trakcie zdarzenia z udziałem pokrzywdzonej używał noża i aby takie niebezpieczne narzędzie pokazywał pokrzywdzonej. Wyjaśnił także, że w okresie od lutego 2011 roku do chwili zatrzymania wielokrotnie dopuszczał się podobnych czynów.

Po uzupełnieniu mu zarzutów, podczas kolejnego przesłuchania w pełni przyznał się do stawianych mu zarzutów za wyjątkiem dokonania przestępstwa z art. 245 kk. na szkodę 1 pokrzywdzonej. W czasie tego przesłuchania skorzystał z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania.

Po kolejnym uzupełnieniu i zmianie postawionych zarzutów stwierdził, że nie chce oświadczyć się do tego czy przyznaje się do stawianych mu zarzutów czy też nie. Podejrzany skorzystał z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania.

Prokuratura 2-krotnie, za pośrednictwem mediów, publikowała wizerunek podejrzanego celem ustalenia danych innych, nieujawnionych pokrzywdzonych. Wizerunek ten mógł być publikowany na etapie postępowania przygotowawczego.

W razie zgłoszenia się kolejnych pokrzywdzonych, wobec Wojciecha W. zostanie przeprowadzone kolejne postępowanie.

Wojciech W. nie był dotychczas karany, grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 12. Jest tymczasowo aresztowany.

Aktualności