Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżony o przywłaszczenie funkcji- podawał się za funkcjonariusza Policji i inne.

Prokuratura Rejonowa w Krakowie – Krowodrzy skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 2 mężczyznom.

Wiktor S. został oskarżony o to że:

I.  w dniu 4 grudnia 2014 r. w Częstochowie, działając wspólnie i w porozumieniu z innym bliżej nieustalonym mężczyzną, podając się za funkcjonariusza Policji, pod pozorem wykonywania policyjnych czynności służbowych, posługując się uprzednio podrobionym w celu użycia za autentyczny dokumentem w postaci legitymacji policyjnej dokonał z terenu jednej z firm zaboru w celu przywłaszczenia pieniądzy w kwocie 900 zł oraz telefonu komórkowego marki Samsung Galaxy o wartości 600 zł.na szkodę właścicieli firmy.

tj. o przest. z aft. 278 §1 k.k. i art. 227 kk. i art. 270 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k,

 

II.  w okresie od nieustalonego bliżej dnia do dnia 3 marca 2015 r. w Krakowie działając w krótkich odstępach czasu, z góry powziętym zamiarem, podrobił w celu użycia za autentyczne, dokumenty w postaci ;

 • legitymacji policyjnej, między innymi poprzez umieszczenie na tym dokumencie swojej fotografii,

 • nakazu przeszukania jednej z prokuratur poprzez umieszczenie na blankiecie dokumentu nieautentycznej pieczęci tej jednostki oraz pieczęci prokuratora,

 • pokwitowania - druku ścisłego zarachowania

   

  tj, o przest. z art. 270 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

   

  III.   w dniu 3 marca 2015 r. w Krakowie wbrew przepisom ustawy posiadał znaczą ilość środków odurzających w postaci 172,14 grama suszu ziela konopi innych niż włókniste, pozwalających na uzyskanie z niego od około 172 do 344 dawek aktywnych narkotyku,


  tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

   

  Marcin W. został oskarżony o podrobienie 2 dokumentów jak: legitymacji policyjnej oraz legitymacji służby celnej.

  Obaj oskarżeni zostali zatrzymani w dniu 03.03.2015 roku. W mieszkaniu gdzie przebywali ujawniono narkotyki, podrobione dokumenty i inne przedmioty świadczące o popełnianiu przestępstw poprzez podszywanie się pod funkcjonariuszy Policji.

  W związku ztym, że zabezpieczono podrobione legitymacje policyjne, identyfikatory policyjne tzw.  „blachy” i Służby Celnej z wizerunkami Marcina W. i Wiktora S., podrobione druki urzędowe, elementy ubioru policyjnego podjęto działania weryfikacyjne w zakresie przestępstw popełnionych przez sprawców podających się za Policjantów czy funkcjonariuszy Służby Celnej.

 Do prowadzonego postępowania dołączono sprawę Prokuratury Rejonowej w Częstochowie. Postępowanie, to dotyczyło kradzieży w dniu 4 grudnia 2014 r. w Częstochowie. Wówczas to oskarżony Wiktor S. działając, wspólnie i w porozumieniu z innym nieustalonym dotychczas mężczyzną, podając się za funkcjonariusza Policji, pod pozorem wykonywania policyjnych czynności służbowych / przeszukania/, posługując się uprzednio podrobioną legitymacją policyjną, dokonał kradzieży pieniędzy w kwocie 900 zł oraz telefonu komórkowego marki Samsung Galaxy o wartości 600 zł.

Oskarżeni byli aktywnie zaangażowani w wytworzenie podrobionych dokumentów. Dokumenty były podrabiane za pomocą jednego z laptopów zabezpieczonych w mieszkaniu oraz urządzenia wielofunkcyjnego

Przesłuchani w charakterze podejrzanych Marcin W. i przesłuchany po raz pierwszy Wiktor S.  nie przyznali się. do postawionych im zarzutów, odmówili złożenia wyjaśnień. Przesłuchany po raz kolejny Wiktor S. przyznał się do wyżej wymienionych zarzutów.

Obydwaj podejrzani byli uprzednio karani. Wiktor S.  został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Rzeszowie za przest. z art. 280 §1 k.k. na 2 lata pozbawienia wolności, a wyrokiem Sądu Rejonowego w Busku został skazany za przest. z art. 279 §1 k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności, którą zarządzono do wykonania. Marcin W. był sześciokrotnie karany, a głównie za przestępstwa narkotykowe, przeciwko mieniu ( w tym w recydywie) . Ostatni raz wyrokiem Sądu Okręgowego w Częstochowie za przestępstwa  z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii na karę 6 lat pozbawienia wolności.

 Wiktor S. złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze i taki wniosek wraz aktem oskarżenia został skierowany do Sądu / kara łączna przy zastosowaniu art. 87 par. 2 kk:

-  4 miesiące pozbawienia wolności

 • 1 rok i 6 miesięcy ograniczenia wolności polegającej na

 1. obowiązku wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej prace na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym

 2. obowiązku pozostawania przez okres 12 miesięcy w miejscu stałego pobytu lub innym wyznaczonym miejscu, z zastosowaniem systemu dozoru elektronicznego przez 10 godzin dziennie

 3. powstrzymania się w okresie 1 roku i 6 miesięcy od używania środków odurzających-

 4. poddaniu się w okresie 1 roku i 6 miesięcy terapii uzależnień w związku z nadużywaniem marihuany

  ponadto:                                           

 • pokrycie kosztów postępowania/.

  Marcinowi W. grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

Aktualności