Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżony o przywłaszczenie pieniędzy.

Prokuratura Rejonowa w Krakowie – Podgórzu oskarżyła Jarosława B. o przywłaszczenie, omyłkowo przekazanych na jego konto bankowe, pieniędzy w kwocie 1111, 86 zł.

W dniu 14.09.2012 r. pracownica jednego z Urzędów Pocztowych w Krakowie dokonywała przelewów zleconych przez firmę tytułem wypłaty wynagrodzenia, na konta 4 osób. W wyniku pomyłki Jarosław B. otrzymał 2 wpłaty zamiast jednej. Mimo podjętych kontaktów z w/wym. oraz poinformowania go o zaistniałej sytuacji, kierowanych próśb o zwrot pieniędzy – Jarosław B. stwierdził, że ich nie ma, bo zostały wydane i że nie jest w stanie ich oddać, bo jest w trudnej sytuacji finansowej. Pracownica Poczty została obciążona odpowiedzialnością finansową za pomyłkę.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Jarosław B. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Oświadczył, że zobowiązał się wobec pracownicy Poczty do spłaty pieniędzy w ratach po znalezieniu pracy, jednak pracy nie mógł znaleźć i kontakt z nią się urwał. Nie zapisał sobie numeru telefonu do pokrzywdzonej i nie kontaktował się z nią. Wyraził chęć dobrowolnego poddania się odpowiedzialności karnej i tai wniosek wraz z aktem oskarżenia został skierowany do Sądu (kara 6 m-cy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat próby oraz orzeczenie środka karnego – obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę pokrzywdzonej kwoty 1111,86 zł.).

Jarosław B. zatrzymał w swoim posiadaniu kwotę pieniędzy, do zwrotu, której był zobligowany. Podejrzany miał przy tym pełną świadomość, że pieniądze będące w jego dyspozycji zostały mu przekazane w wyniku omyłki, o czym informowała go pokrzywdzona, Policja i bank, a nie przejawiał najmniejszej inicjatywy w kierunku ich zwrotu.

Aktualności