Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżony o rozbój z użyciem noża i inne czyny.

O rozbój z użyciem noża, żądanie od pokrzywdzonego pieniędzy w kwocie 200 zł w zamian za zwrot skradzionych rzeczy i posiadanie 0,93 g ziela konopi innych niż włókniste, a czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi -  został oskarżony przez Prokuraturę Rejonową Kraków – Nowa Huta Rafał W.

W dniu 11 grudnia 2014 roku o godzinie 20: 24 małoletni pokrzywdzony wsiadł do autobusu na przystanku DH Wanda w Krakowie- Nowej Hucie. W trakcie podróży na przeciwnym fotelu usiadł, jako pasażer, Rafał W. Na głowie miał założony kaptur, a twarz zasłoniętą kominiarką. Po kilku minutach przesiadł się na siedzenie tuż obok pokrzywdzonego, z którym następnie rozpoczął rozmowę. Przedmiotem tej rozmowy było zainteresowanie w/w mężczyzn klubami piłkarskimi z Krakowa. W trakcie rozmowy oskarżony odsłonił fragment kurtki, spod której wystawał nóż z ostrzem o dł. około10 cm i okazał go małoletniemu pokrzywdzonemu, kierując jednocześnie pod jego adresem żądanie, aby wspólnie opuścili autobus i „załatwili to po męsku”. Na jednym z przystanków pokrzywdzony wraz z oskarżonym opuścili autobus. Rafał W. złapał małoletniego za rękę zmuszając go do udania się w kierunku pobliskich ogródków działkowych. Miejsce to było wyludnione oraz ciemne. Następnie zdjął z jego ramienia saszetkę marki Nike o wartości 60 zł. wewnątrz której znajdował się portfel o bliżej nieustalonej wartości, pieniądze w kwocie 160 zł, legitymacja szkolna, karta klubu kibica sportowego. Wielokrotnie kierował pod adresem pokrzywdzonego groźby uszkodzenia jego ciała, a następnie zażądał od niego wydania telefonu. Pokrzywdzony przekazał telefon oskarżonemu. Wtedy to Rafał W. wyciągnął z przekazanego telefonu marki Samsung Galaxy Plus kartę SIM i zwrócił ją małoletniemu, zatrzymując jednak kartę pamięci znajdującą się wewnątrz telefonu.

Pomimo próśb ze strony małoletniego pokrzywdzonego, Rafał W. nie dokonał zwrotu skradzionych mu przedmiotów. Następnie zwrócił się do małoletniego, aby ten poszedł do domu i wrócił z kwotą 200 zł w zamian za zwrot zabranych przedmiotów. Kiedy pokrzywdzony dotarł do swojego miejsca zamieszkania opowiedział o przebiegu zdarzenia swoim najbliższym. Z nimi udał się na poszukiwanie oskarżonego. W tym samym czasie oskarżony oddalił się z miejsca zdarzenia.

W dniu 12 grudnia 2014 roku, za pośrednictwem przypadkowo napotkanej kobiety Rafał W. oddał do lombardu położonego w Katowicach skradziony małoletniemu telefon komórkowy marki Samsung  Galaxy Plus za kwotę 150 zł z czego kwotę 30 zł przekazał tej kobiecie.

W dniu 17 grudnia 2014 roku w Krakowie został on zatrzymany w celu wylegitymowania. W toku czynności przeszukania osoby dobrowolnie wydał, wyjmując z kieszeni kurtki, fragment folii aluminiowej z zawartością suszu roślinnego barwy brunatno zielonej. Następnie zabezpieczony susz został zważony /–0,93 gramanetto/ i zbadany przy użyciu testera narkotykowego  /uzyskano wynik pozytywny/.

Ponadto w toku czynności przeszukania Rafał W. wydał dobrowolnie kartę pamięci Micro SD 2 GB, której zaboru dokonał w dniu 11 grudnia 2014 roku wraz z telefonem marki Samsung Galaxy Plus. W toku przeprowadzonych czynności ustalono, że powyższy telefon komórkowy stanowił własność ojca małoletniego pokrzywdzonego, jednakże był stale użytkowany przez jego syna. Ujawniona karta pamięci stanowiła integralną część skradzionego telefonu.

Przesłuchany wielokrotnie w charakterze podejrzanego Rafał W. częściowo przyznał się do popełnienia czynów zarzucanych mu aktem oskarżenia. Odnośnie czynu rozboju /art. 280§2 kk / złożył wyjaśnienia, w których zanegował fakt użycia przez siebie noża. Nie przyznał się do żądania pieniędzy w zamian za skradzione rzeczy /art. 286 par.2 kk / i kwestionował zaistnienie takiego zdarzenia. Przyznał się do posiadania przy sobie marihuany na własny użytek.

Rafał W. był uprzednio karany sądownie za przestępstwo z art. 158§1 kk i art. 157§2 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 57a§1 kk oraz art. 288§1 kk w zw. z art. 57a§1 kk. Jest tymczasowo aresztowany, grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 do 15 lat.

Aktualności