Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

Oskarżony o składanie fałszywych zeznań.

Prokuratura Rejonowa Kraków – Nowa Huta oskarżyła 19- letniego Łukasza B., o to, że będąc uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i składając w dniu 31 lipca 2015 roku przed funkcjonariuszem Policji zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Komisariat Policji VIII w Krakowie nadzorowanym przez Prokuraturę Rejonową Kraków - Nowa Huta w Krakowie, zeznał nieprawdę, co do przebiegu zdarzenia i mechanizmu powstania na jego ciele obrażeń klatki piersiowej w dniu 30 lipca 2015 roku twierdząc, iż był to nieszczęśliwy wypadek polegający na przewróceniu się na rozbite szkło, podczas gdy w rzeczywistości został on pobity przez dwóch ustalonych sprawców, a w trakcie zdarzenia otrzymał uderzenie nożem w okolicę prawego płuca, w wyniku, czego doznał rany kłutej klatki piersiowej, której głębokość pozwoliła na wykluczenie wersji jej powstania w wyniku upadku na szkło, wskazując na czynny mechanizm urazu, zadanego narzędziem o typie noża, tj. o przestępstwo z art. 233§1 kk.

Łukasz B. w postępowaniu, które dotyczyło jego pobicia w dniu 30.07.2015 r. zeznał nieprawdę, co do przebiegu zdarzenia i mechanizmu powstania na jego ciele obrażeń. Biegły w wykonanej opinii podał, że obrażenia Łukasza B., powstały przez czynny mechanizm urazu zadanego narzędziem o typie noża.

Mimo postawy pokrzywdzonego ustalono 2 sprawców jego pobicia, którzy przyznali ssę do tego czynu i złożyli wnioski o dobrowolne poddanie się karze. Takie wnioski, w dniu 30.10.br., zostały skierowany do sądu ( dla Patryka W. za pobicie i użycie noża wobec w/wym. pokrzywdzonego kara 6 m-cy pozbawienia wolności, kara za inny czyn – ugodzenie nożem 2 innych osób – 1 rok pozbawienia wolności, kara łączna 1 rok pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby wynoszący 5 lat, nawiązka 1500 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Postpenitencjarnej, dozór kuratora, zobowiązanie do nauki i informowania kuratora o przebiegu okresu próby; dla Patryka M. – za pobicie wym. pokrzywdzonego 10 m-cy ograniczenia wolności /30 h pracy w ciągu miesiąca /,za drugi czyn popełniony wspólnie z Patrykiem W. wobec 2 innych osób 10 m-cy ograniczenia wolności /30 h pracy w ciągu miesiąca/- kara łączna 1 rok i 4 miesiące ograniczenia wolności oraz obowiązek wykonywania pracy zarobkowej, 800 zł nawiązki).

Dwie inne osoby, które również zostały ugodzone nożem były przypadkowymi przechodniami, z którymi doszło wpierw do wymiany zdań.

Sprawcy zostali ustaleni na podstawie monitoringu. Pokrzywdzeni odmówili współpracy z organami ścigania.

Łukasz B. został zaatakowany w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Sprawcy jego pobicia jechali na rowerach i rozpoznali go jako osobę, która miała wcześniej kogoś pobić. Postanowili się zemścić i go pobić. Obaj przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, złożyli wnioski o dobrowolne poddanie się karze jw.

Łukasz B. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, w wyjaśnieniach nie kwestionował, że zeznał nieprawdę ale podał, że nie wie dlaczego to zrobił oraz, że był pod wpływem środków przeciwbólowych i samej czynności przesłuchania nie pamięta. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 3.

Aktualności