Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżony o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

Prokuratura Rejonowa w Krakowie – Nowej Hucie oskarżyła Dominika B. o umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w dniu 10.08. 2013 roku, w Krakowie. Wymieniony w tym dniu kierował samochodem marki Volvo, poruszał się z prędkością ok.120 km/h i przekraczając, obowiązujące w miejscu zdarzenia, ograniczenie prędkości do 50 km/h, zjeżdżając na przeciwległy pas ruchu w celu ominięcia pieszej przekraczającej jezdnię poza wyznaczonym przejściem dla pieszych ze strony lewej na prawą, nieumyślnie spowodował wypadek drogowy w następstwie, którego piesza doznała licznych, ciężkich obrażeń ciała, które skutkowały jej zgonem na miejscu zdarzenia.

Pokrzywdzona przekraczając jezdnię ze strony lewej na prawą (przyjmując kierunek jazdy samochodu Volvo), po dojściu do osi jezdni cofnęła się i została uderzona przodem samochodu po stronie lewej, w odległości około1 metra od lewej krawędzi jezdni. W chwili potracenia pieszej samochód Volvo jechał lewą połową jezdni. W miejscu zdarzenia obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h. Na wysokości miejsca wypadku ulica Igołomska jest dwukierunkowa, po lewej stronie znajduje się nieutwardzone pobocze.

U Dominika B. nie stwierdzono zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

Opinia biegłego z zakresu toksykologii leków i trucizn organicznych nie wykazała w pobranej, od Dominika B., próbce krwi obecności środków odurzających, substancji psychotropowych ani leków, które obniżają sprawność psychofizyczną kierowców.

W toku postępowania zasięgnięto opinii biegłego do spraw kryminalistycznej rekonstrukcji wypadków drogowych i techniki samochodowej, celem ustalenia, który z uczestników wypadku i w jakim stopniu przyczynił się do jego zaistnienia. Zgodnie z tekstem opinii opracowanej w oparciu o całokształt materiału dowodowego, prędkość samochodu Volvo w chwili potrącenia pieszej wynosiła około120 km/h. Kierowca Volvo mógł bezwarunkowo uniknąć potrącenia poprzez zatrzymanie samochodu przed torem ruchu pieszej, gdyby jechał z prędkością dopuszczalną 50 km/ha nawet z prędkością 80 km/h. W ocenie biegłego w analizowane] sprawie był ewidentny związek pomiędzy znacznym przekroczeniem prędkości dopuszczalnej przez kierowcę, a możliwością uniknięcia wypadku.

Z rekonstrukcji przebiegu wypadku wynika, że piesza cofnęła się w stronę krawędzi jezdni, z której weszła na jezdnię. Piesza prawidłowo oceniła, że gdyby kontynuowała przekraczanie jezdni, wówczas zostałaby potrącona. W sposób naturalny mogła przypuszczać, że samochód Volvo będzie kontynuował jazdę prawą połową jezdni. Choć zatrzymanie się pieszej na środku jezdni było możliwe, mogła ona odczuwać zagrożenie. Nawet gdyby podczas cofania piesza zauważyła zmianę toru jazdy samochodu Volvo, nie miała już możliwości na kolejną zmianę decyzji i usunięcie się z toru jazdy tego samochodu.

Podejrzany Dominik B. przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.

Dominik B. nie był dotychczas karany. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 8.

Aktualności