Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżony o usiłowanie dokonania rozboju.

Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Zachód oskarżyła Marka Ż., o to, że w dniu 8 czerwca 2015 r. w Krakowie grożąc natychmiastowym użyciem przemocy wobec matki oraz posługując się nożem usiłował dokonać zaboru w celu przywłaszczenia pieniędzy w kwocie 4 zł, przy czym czynu tego nie osiągnął z uwagi na postawę pokrzywdzonej i jej ucieczkę tj. o przest. z art. 13§ 1 kk w zw. z art.280§ 2 kk.

Marek Ż. został zatrzymany po zdarzeniu i zastosowano względem niego środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji z obowiązkiem stawiennictwa 3 razy w tygodniu w Komisariacie Policji połączonego z zakazem zbliżania się do pokrzywdzonej pod wpływem alkoholu oraz zakazu opuszczania kraju.

W toku prowadzonego postępowania Marek Ż. przyznał się do przedstawionego mu zarzutu i skorzystał z przysługującego mu prawa do odmowy składania wyjaśnień, pogodził się ze swoją matką.

W 2014 r. został skazany na karę łączną 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby wynoszący 4 lata, dozór kuratora za 2 czyny – wymuszenia rozbójnicze przy przyjęciu wypadku mniejszej wagi, groźby kierowane do siostry i kradzież na szkodę matki telewizora o wartości 580 zł.

 

Aktualności