Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżony o usunięcie z akt postępowania sądowego dokumentów stanowiących materiał dowodowy.

O usunięcie z akt postępowania sądowego dokumentów stanowiących materiał dowodowy (zdjęcia, notatki urzędowej, elementu tablicy poglądowej), którymi nie miał prawa wyłącznie rozporządzać został oskarżony przez Prokuraturę Rejonową Kraków – Śródmieście Wschód Józef Ch. W chwili popełnienia zarzucanego mu czynu miał on ograniczoną zdolność rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem w stopniu znacznym.

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, prowadzone było postępowanie karne przeciwko Józefowi Ch. Ten chcąc zapoznać się z aktami sprawy, złożył stosowny wniosek, a akta sprawy zostały mu udzielone w czytelni sądu w dniu 6.10.2014 r. Następnie akta te zostały zwrócone. Pracownica sądu ujawniła, iż usunięte zostały dokumenty. W związku z tym dokonano zabezpieczenia monitoringu, z czasu gdy Józef Ch. przeglądał akta sprawy. Zapis monitoringu potwierdził, iż Józef Ch. usunął i ukrył zdjęcie. Później ustalono, że oprócz zdjęcia zabrana została notatka urzędowa oraz fragment tablicy poglądowej.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Józef Ch. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Wyjaśnił, iż kilka razy przeglądał akta i zwracał je bez jakichkolwiek zastrzeżeń pod jego adresem. Józef Ch. nie był karany. Grozi mu grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Aktualności