Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżony o uszkodzenie i kradzież dóbr o szczególnym znaczeniu dla kultury.

Prokuratura Rejonowa Kraków – Nowa Huta oskarżyła Macieja F., o to, że: w dniu 6 listopada 2013 roku w Krakowie uszkodził Ołtarz Pamięci Narodowej oraz fragment muru otaczającego dziedziniec Opactwa Cystersów w Krakowie - Mogile, wchodzące w skład „Zespołu Klasztornego Cystersów w Mogile", wpisanego do rejestru zabytków. Uszkodził bowiem kamienny wazon ozdobny z lewej strony ołtarza oraz zabrał w celu przywłaszczenia poszycie z blachy miedzianej z dachu ołtarza i muru oraz kamienny wazon ozdobny z prawej strony ołtarza, czym spowodował straty w łącznej wysokości 14 575  zł na szkodę Opactwa Cystersów w Krakowie, przy czym czynu tego dopuścił się w stosunku do dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury.

Budynek Opactwa Ojców Cystersów znajduje się w Krakowie przy ul. Klasztornej . Obiekt ten jest w całości - wraz z okalającym go zabytkowym murem - wpisany do rejestru zabytków / na mocy decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie z dnia 19 lutego 1975 r /. Poszczególne fragmenty, składające się na kompleks zabudowań klasztornych pochodzą z okresu od XIII do XVIII wieku i posiadają doniosłą wartość artystyczną.

Na terenie opactwa znajdują się dwie osobne odkryte kapliczki z zadaszeniami w postaci murowanych ozdobnych łuków. Najbliżej dzwonnicy znajduje się kaplica z „Ołtarzem Pamięci Narodowej w hołdzie tym, którzy za Boga. Honor i Ojczyznę oddali życie“, gdzie stoi również pomnik ks. Jerzego Popiełuszki. Na dachu ołtarza, po obu stronach u podstaw łuku znajdowały się ozdobne, zabytkowe dzbany kamienne. Dach ołtarza pokryty był warstwami dachówki koloru jasno-brązowego, pod którym znajdowała się połać miedzianej blachy. Również szczyt muru okalającego dziedziniec opactwa pokryty był dachówkami koloru jasno-brązowego oraz miedzianą blachą.

Ołtarz Pamięci Narodowej został zbudowany w 1989 r. dla upamiętnienia Polaków, którzy zginęli w obronie Ojczyzny i walki o jej wyzwolenie w ciągu ostatnich stuleci. Jest również znakiem pamięci o pomordowanych w obozach i miejscach zagłady, ofiarach reżimu komunistycznego. W ołtarzu znajdują się między innymi krzyż i kajdany przeniesione w 1861 r. przez pielgrzymów w 30 rocznicę Powstania Listopadowego, tablice z nazwami obozów koncentracyjnych, w których zginęli Polacy, tablica dziękczynna za udzielone w mogilskim klasztorze schronienie polskiemu Żydowi, figura ks. Jerzego Popiełuszki zamordowanego w 1984 r.

W nocy z 6 na 7 listopada 2013 r około godziny 1:44,. Maciej F. podszedł pod mur Opactwa Ojców Cystersów w Krakowie-Mogile. Wymieniony wspiął się na mur, skąd następnie dostał się na dach ołtarza. Przy użyciu zabranej ze sobą specjalnie do tego celu siekiery, odłamywał dachówki zarówno z dachu ołtarza, jak i z pokrycia przylegającego do niego zabytkowego muru. Następnie przy pomocy tego samego narzędzia, zdejmował fragmenty kryjącej mur oraz dach ołtarza miedzianej blachy. Odrywając blachę, spowodował liczne ubytki i odłamania w murze oraz dachu ołtarza. Znajdując się na dachu, sprawca odłamał jeden ze stojących tam ozdobnych, zabytkowych dzbanów kamiennych, który następnie zabrał, pozostawiając po nim jedynie drut mocujący. Próbował wyłamać również drugi z kamiennych dzbanów, znajdujący się po drugiej stronie u podstaw łuku kryjącego ołtarz. Nie zdołał jednak wyrwać go z elementów mocujących, powodując przy tym jego uszkodzenie. Podejrzany, z zarzuconym na plecy ładunkiem w postaci zabranych fragmentów blachy oraz jednym z zabytkowych dzbanów, odszedł z miejsca zdarzenia. Z uwagi na ciężar skradzionych przedmiotów, zmuszony był zatrzymywać się i robić przerwy dla odpoczynku. Maciej F. miał świadomość, że znajduje się na dachu zabytkowego opactwa Ojców Cystersów w Mogile. Jak sam podał: „wiedział, że znajduje się na dachu bazyliki w Mogile“ Pomysł kradzieży powziął wcześniej, po tym, jak ktoś powiedział mu, że blacha miedziana znajdująca się na dachu opactwa jest wiele warta. Działanie jego miało charakter zaplanowany. Przed udaniem się na miejsce kradzieży, sprawca ubrał się odpowiednio, dobrał stosowne narzędzie - tj. siekierkę, którą odrywał fragmenty blachy. Dokładnie wiedział, w jaki sposób dostanie się na dach opactwa oraz w jaki dokładnie sposób przebiegać będzie oddzielnie blachy kryjącej od podłoża. Przygotował się także do transportu zabranych przedmiotów. W dniu 7 listopada 2013 r. Maciej F. taksówką udał się do punktu skupu złomu. Oddał tam zabraną wcześniej miedzianą blachę, za którą uzyskał kwotę 324 zł. Transakcja oddania blachy na złom nie została udokumentowana wystawieniem stosownego dokumentu.

Wartość szkody spowodowanej działaniem sprawcy wyniosła: 14 .575 z.ł. Na sumę tę składa się kwota 6.088 zł - wartość blachy oraz 8.487 zł - wartość dwóch kamienno-miedzianych wazonów znajdujących się na lewym i prawym rogu Ołtarza Pamięci Narodowej. Ostatnia wskazana kwota obejmuje wartość jednego z zabranych dzbanów oraz koszt renowacji i naprawy drugiego.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Maciej F. przyznał się częściowo do stawianego mu zarzutu, tj. nie przyznał się do kradzieży wazonu. Podejrzany podał, że zniszczył oba wazony, jednak żadnego z nich nie zabrał. W odniesieniu do zarzutu zaboru miedzianej blachy kryjącej, podejrzany opisał przebieg zgodny z ustaleniami.. Wskazał, że postanowił zabrać tę blachę, ponieważ słyszał, że jest ona dużo warta. Podał, że do zdarcia blachy użył metalowej siekiery , którą zabrał z domu.

Maciej F. w przeszłości był dwukrotnie karany, w tym za przestępstwo kradzieży. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 10.

Aktualności