Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżony o uszkodzenie zabytkowej kamienicy.

Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Zachód oskarżyła obywatela Holandii o uszkodzenie, w dniu 31.05.2015 r. w Krakowie, elewacji jednego z budynków przy Pl. Wszystkich Św. czym spowodował straty w wysokości 1300 zł na szkodę pokrzywdzonego.

Kamienica, na której elewacji ujawniono 6 napisów  jest wpisana do rejestru zabytków.

Christoffel L. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i wyjaśnił, że w dniu zdarzenia będąc pod wpływem alkoholu wracał do hotelu i spotkał osoby, które dały mu flamaster. Tym flamastrem wykonał następnie napisy na murze kamienicy. Nie był karany sądownie.

Celem zabezpieczeniem wykonania grożących oskarżonemu kar i środków karnych o charakterze majątkowym oraz orzeczenia o kosztach sądowych postanowieniem z dnia 8.06.2015 r. na mieniu w/wymienionego zastosowano zabezpieczenie majątkowe poprzez zajęcie kwoty 2 tys. zł. Za uszkodzenie zabytkowej kamienicy oskarżonemu grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

Aktualności