Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżony o zmuszanie pokrzywdzonego i inne.

Prokuratura Rejonowa Kraków – Podgórze oskarżyła Bartosza B., o to, że w dniu 27 sierpnia 2015 roku w Krakowie, w ramach z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, w celu zmuszenia pokrzywdzonego do przejazdu samochodem do miejsca jego zamieszkania, stosując przemoc polegającą na wykręcaniu rąk, uderzaniu po głowie, duszeniu, kopaniu go po tułowiu, pobił pokrzywdzonego powodując obrażenia w postaci drobnych otarć i zasinień na głowie, które naruszyły czynności narządu ciała pokrzywdzonego na okres nie dłuższy niż siedem dni, narażając go przy tym bezpośrednio na nastąpienie skutku określonego w art. 156§ 1 k.k. lub 157§ 1 k.k., tj. o czyn z art. 191 § 1 kk., 157§2 k.k. i 158§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Oskarżony zna pokrzywdzonego i między nimi był konflikt o charakterze majątkowym. Pokrzywdzony zaprzeczył, by to zdarzenie miało związek ze zwrotem wierzytelności dla oskarżonego. W toku prowadzonego postępowania konflikt ten uległ złagodzeniu, co znalazło odzwierciedlenie w przyznaniu się oskarżonego do zarzucanego mu czynu i w zeznaniu pokrzywdzonego.

Oskarżony złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze i taki wniosek wraz z aktem oskarżenia został skierowany do sądu z uwzględnieniem interesów pokrzywdzonego – tj. orzeczenie grzywny i środka karnego w postaci zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonym oraz z jednym ze świadków przez okres 1 roku od uprawomocnienia się orzeczenia.

 

Aktualności