Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżony obywatel Słowacji.

Prokuratura Rejonowa w Krakowie – Śródmieściu Zachód oskarżyła obywatela Słowacji o szereg czynów (13), w szczególności o kradzieże, włamania i oszustwa na szkodę różnych osób.

Patrik Z. około 2 lat temu przyjechał do Polski i przebywał w hotelach lub wynajmowanych mieszkaniach. W październiku 2013 roku wynajął pokój w mieszkaniu, w którym mieszkali już 2 bracia. Przedstawił się jako obywatel Czech, podawał fikcyjne dane. Z części mieszkania zajmowanej przez braci zabrał pieniądze (700 zł) oraz perfumy jednego braci. Wyprowadzając się z tego mieszkania nie zapłacił za wynajem. Wtedy też poznał dziewczynę - pokrzywdzoną, przedstawił się fikcyjnymi danymi, mówił, że jest architektem. Wprowadził się do domu należącego jej rodziców. W dniu 18.12.2013 r. zabrał z tego domu szereg rzeczy należących do jego znajomej (np. laptop, album z monetami numizmatycznymi, srebrne monety i inne rzeczy) o łącznej wartości prawie 31 tys. zł. Zabrał też 200 Euro i 13 tys. Forintów węgierskich.

Ukradł też szereg rzeczy należących do matki jego dziewczyny (np. aparat fotograficzny, IPod, biżuterię i inne) o łącznej wartości prawie 4 tys. zł.

Początkiem grudnia 2013 roku zameldował się w jednym z hoteli w Krakowie. Chciał dokonać kradzieży rzeczy z tego hotelu. Podał dane innej osoby i paszport. Zabrał z jednego z pokoi laptopa o wartości prawie 5 tys. zł na szkodę obywatela Brazylii. Oskarżony wszedł w posiadanie paszportu – obywatela Włoch (osoba ta zgłosiła utratę tego dokumentu) w nieustalonych okolicznościach. Tym paszportem posłużył się w hotelu we Wrocławiu oraz w Krakowie. Oszukał właścicieli hoteli na łączną kwotę przekraczającą 1 tys. zł.

Podobnie postępował w 3 innych hotelach, w styczniu 2014 roku w Krakowie, w których wprowadzał pracowników w błąd, co do swojej tożsamości oraz zamiaru zapłaty za pobyt.

W styczniu i lutym 2014 r włamał się do szafek ubraniowych w jednej ze szkół tańca w Krakowie oraz w siłowni. Na szkodę kilku osób zabrał z szafek pieniądze, dokumenty, karty płatnicze, telefony komórkowe.

Patrik Z. został zatrzymany w dniu 10 lutego 2014 roku w Krakowie, kiedy to ponownie udał się do klubu fitness. Tam oświadczył pracownicy klubu, iż chce kupić jednorazową „wejściówkę” na siłownię. Wówczas pracownica stwierdziła, iż wizerunek osoby widniejący w dowodzie osobistym nie odpowiada wizerunkowi mężczyzny, który dowód ten okazał. O swych podejrzeniach poinformowała kolegę z pracy, który rozpoznał w Patriku Z. mężczyznę, będącego w dniu 4 lutego 2014 roku w klubie, kiedy to po jego wyjściu ujawniono włamania do szafek ubraniowych.

Patrik Z. podczas czynności zatrzymania podał funkcjonariuszom Policji fikcyjne dane i tymi danymi podpisał się na protokole zatrzymania i przeszukania.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Patrik Z. przyznał się do zarzucanych mu czynów – za wyjątkiem włamania do szafek ubraniowych siłowni, a także - jedynie częściowo, do zarzutu w zakresie kradzieży przedmiotów znajdujących się w szkole tańca. Odnośnie tego zarzutu – podejrzany oświadczył, iż szafki ubraniowe były otwarte. W pozostałym, zakresie – złożone przez podejrzanego, w odpowiedzi na zadane mu pytania, wyjaśnienia – korespondują z ustalonym w toku śledztwa stanem faktycznym.

Patrik Z. jest tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 10.

Patrik Z. nie był wcześniej karany na terenie Polski.

Aktualności