Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżony oszukiwał swoich kontrahentów.

O ponad 30 czynów, głównie oszustw, oskarżyła Prokuratura Rejonowa w Krakowie – Podgórzu 29-letniego Marka S..

Marek S. prowadził własną działalność gospodarczą (gastronomiczną). Przedmiotową działalność prowadzi na terenie całego kraju, w szczególności w Warszawie i Krakowie. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Marek S. rozpoczął przestępczy proceder polegający na nawiązywaniu kontaktów biznesowych z szeregiem podmiotów gospodarczych i wyłudzaniu od nich towarów lub pieniędzy poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru i możliwości wywiązania się z zaciągniętych zobowiązań. Przedmiotem wyłudzeń był szeroki asortyment towarów m.in. wyroby wędliniarskie, biżuteria, paczki świąteczne zawierające produkty żywnościowe, czy też artykuły tekstylne i przemysłowe. Marek S. kreował się na poważnego partnera biznesowego i poprzez wzbudzenia zaufania do swojej osoby doprowadzał swoich kontrahentów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. W ramach zawieranych umów Marek S. przedkładał podrobione w celu uznania za autentyczne dowody wpłat za wymienione towary poprzez dopisanie dodatkowych cyfr i słów, które zmieniały wartość wpłaconej kwoty pieniężnej i pozwalały mu uzyskiwać kolejne partie towaru. Przesłuchani w charakterze świadków pokrzywdzeni kategorycznie wskazali na osobę Marka S. jako tego, który nawiązywał z nimi kontakty handlowe, przedkładał podrobione przelewy zapłaty, a następnie unikał kontaktu i nie płacił za pobrane towary. Natomiast w trakcie rozmów zapewniał o wpłacie pieniędzy,

Liczba i charakter postawionych zarzutów, wielość osób pokrzywdzonych w oraz rozmiar poniesionej przez nich szkody świadczy o masowej skali przestępczego procederu który dokonywał. Łączna wartość mienia, którą wyłudził bądź usiłował wyłudzić przekracza 400 tys. zł. ( w tym usiłowanie wyłudzenia wynosi ok. 9 tys. zł.), w okresie od lutego 2012 r do kwietnia 2013 r.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Marek S. przyznał się do zarzucanych mu czynów. Wyjaśnił, iż do popełnienia przestępstw zmusiła go sytuacja finansowa, problemy z hazardem oraz długi. Oskarżony stwierdził, iż jest od 10 lat osobą uzależnioną od hazardu. Oświadczył, iż żałuje popełnionych przestępstw.  Grozi mu kara pozbawienia woloności do lat 8. Marek S. Jest tymczasowo aresztowany.

 

Aktualności