Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżony oszukiwał wynajmujących mieszkanie.

Prokuratura Rejonowa w Krakowie – Podgórzu oskarżyła Dawida G., który oszukał bądź usiłował oszukać 9 osób pokrzywdzonych.

Wymieniony podszywając się pod dane właściciela mieszkania zawarł z pokrzywdzonymi umowy najmu. Od 7 osób pobrał zaliczki w kwotach od 150 do 550 zł. wszyscy pokrzywdzeni zostali wprowadzeni w błąd, co do możliwości  i zamiaru wywiązania się przez niego z zobowiązania – z wynajmu mieszkania.

Ogłoszenie o wynajmie mieszkania w Krakowie zostało zamieszczone na portalu internetowym.

Właściciel mieszkania został zawiadomiony telefonicznie przez sąsiadkę, że „jacyś ludzie usiłują wejść do jego mieszkania”. Gdy  przyjechał do  swojego mieszkania zastał 2 osoby, które go poinformowały, że podpisały umowę najmu. Umowa ta była na jego nazwisko. Okazały tę umowę. Po chwili zaczęli przychodzić inni pokrzywdzeni, którzy również posiadali takie umowy.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Dawid G. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i skorzystał z  przysługującego mu prawa do odmowy składania wyjaśnień. Złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze i taki wniosek został wraz z aktem oskarżenia złożony do Sądu (kara łączna – 2 lata pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 5 lat, zobowiązanie naprawienia szkody wyrządzonej pokrzywdzonym).

Aktualności