Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżony właściciel jednej ze szkól nauki jazdy i inne osoby.

Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Krakowie oskarżył 4 osoby w tym właściciela jednej ze szkół jazdy – Marka M.

Wymieniony został oskarżony o płatną protekcję (pośrednictwo w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść). Trzykrotnie podjął się pośrednictwa w załatwieniu pozytywnego wyniku części praktycznej egzaminu na prawo jazdy (za korzyść majątkową w kwocie 1000 zł, 1200 zł). Jego „usługa” polegała na powoływaniu się odpłatnie na wpływy w krakowskim MORD i oferowaniu możliwości ułatwienia pozytywnego zaliczenia części praktycznej egzaminu; dwukrotnie nakłaniał osoby do składania fałszywych zeznań (dotyczące odbycia szkolenia teoretycznego w ramach kursu na prawo jazdy). Gdy powziął wiadomość, iż w niniejszej sprawie toczy się postępowanie karne i  jego byli kursanci wzywani są na przesłuchania w tej sprawie w charakterze świadka, podjął określone działania zmierzając do nakłonienia tych osób, aby zeznawali, iż przeprowadził on szkolenia z ich udziałem, nadto 39 razy poświadczył nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne w wystawionych przez siebie zaświadczeniach o przeprowadzeniu części praktycznej egzaminu podczas, gdy w rzeczywistości egzamin taki nie odbył się. Wystawiał też zaświadczenia o ukończeniu całego kursu – teoretycznego i praktycznego dla osób, które w ogóle nie były jego kursantami. Czyny te dotyczą okresu od 2012 roku do lutego 2014 roku.

Oskarżony został również: - Stanisław O., który dwukrotnie pośredniczył w przekazaniu pieniędzy od osoby zainteresowanej pozytywnym wynikiem części praktycznej egzaminu na prawo jazdy do egzaminatora (nieustalona osoba) – oraz 2 osoby, które udzieliły korzyści majątkowej w zamian za pośrednictwo, polegające na bezprawnym wywarciu wpływu na decyzję egzaminatora zatrudnionego w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Krakowie, to jest za pozytywne rozstrzygnięcie przez tego egzaminatora wyniku części praktycznej egzaminu na prawo jazdy kategorii „B”.

Marek M. przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się w całości do popełnienia wszystkich zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia. Podobnie Stanisław O.i Krzysztof W. Nie byli oni karani sądownie w przeszłości.

Kolejna osoba nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu (udzielenia korzyści majątkowej) i złożyła wyjaśnienia sprzeczne z ustaleniami śledztwa. Grozi jej kara pozbawienia wolności do lat 8.

Wraz z aktem oskarżenia został skierowany do Sądu wniosek o dobrowolne poddanie się karze 3 oskarżonych (dla Marka M. kara łączna 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na 3 lata, grzywna, orzeczenie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie szkolenia kierowców wszystkich kategorii, w wymiarze 2 lat, dla Stanisława O. kara łączna 1 rok pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby wynoszący 3 lata, grzywna, dla Krzysztofa W. kara 7 miesięcy  pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na 2 lata).

Aktualności