Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżony zadał pokrzywdzonemu kilka ciosów nożem.

Prokuratura Rejonowa Kraków – Nowa Huta oskarżyła Macieja H. o spowodowanie u pokrzywdzonego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, który skutkował jego zgonem.

Nadto wyżej wymieniony groził pozbawieniem życia i uszkodzeniem ciała świadkowi – by wywrzeć wpływ na treść zeznań świadka w toku prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Krakowie – Nowej Hucie śledztwa.

Pokrzywdzony był osobą bezdomną. W bezpośrednim okresie przed zdarzeniem pokrzywdzony zamieszkał w mieszkaniu położonym w Krakowie składającym się z dwóch pokoi. Mieszkał wspólnie z właścicielem mieszkania oraz jego konkubiną. W tym lokalu często dochodziło do spotkań towarzyskich, zdarzało się, że z udziałem przypadkowo zaproszonych osób. Spożywano wspólnie alkohol. Wśród osób bywających w miejscu zamieszkania pokrzywdzonego był m.in. podejrzany Maciej H.

W dniu 23 maja 2013 roku o godzinie 7:50 podejrzany Maciej H. opuścił swoje miejsce zamieszkania, spotkał się z kolegą i wspólnie udali się do mieszkania pokrzywdzonego celem spożycia wcześniej zakupionego przez podejrzanego alkoholu. W mieszkaniu tym już trwała libacja alkoholowa, uczestniczyli w niej pokrzywdzony, właściciel mieszkania oraz 2 kobiety. Kiedy w/w spożywali wspólnie alkohol siedząc w jednym - większym - pokoju mieszkania pomiędzy podejrzanym, a pokrzywdzonym doszło do kłótni, której podłożem była niechęć ze strony podejrzanego, aby nieznany mu dotychczas mężczyzna spożywał jego alkohol. Następnie oskarżony i inne osoby wyszły do sklepu po alkohol. W trakcie trwania libacji alkoholowej pomiędzy pokrzywdzonym, a podejrzanym Maciejem H. nieustannie dochodziło do zatargów, kłótni, a także szarpaniny, gdzie stroną atakującą był Maciej H. Pokrzywdzony chcąc uniknąć eskalacji konfliktu udał się do drugiego- mniejszego- pokoju w towarzystwie jednej z kobiet, która w międzyczasie kilkakrotnie powracała do pokoju gdzie przebywał m. in Maciej H. Spożywała tam alkoholu. Pomimo tego oskarżony nadal kierował pod adresem pokrzywdzonego wyzwiska i zachowywał się agresywnie. W pewnym momencie podejrzany opuścił pokój, gdzie trwała libacja alkoholowa. Szedł do toalety, przechodząc przez przedpokój został zaatakowany przez pokrzywdzonego, który szarpał go za ubranie oraz uderzył go ręką w policzek. W konsekwencji czego  Maciej H. wrócił do pokoju skąd zabrał leżący na stole nóż, a następnie ponownie udał się do przedpokoju, gdzie ponownie doszło pomiędzy nim, a pokrzywdzonym do szarpaniny, w trakcie której Maciej H. nożem, zadał stojącemu na przeciwko niego pokrzywdzonemu ciosy w klatkę piersiową, lewe ramię oraz obydwa uda. Pokrzywdzony osunął się na drzwi łazienki. Maciej H. odrzucił nóż, ponownie udał się do pokoju gdzie przebywała pozostała część biesiadujących osób i spożywał dalej alkohol, pozostawiając leżącego na podłodze pokrzywdzonego. Widząc rannego mężczyznę jedna z kobiet wyjęła z torebki swój telefon komórkowy informując obecne w mieszkaniu osoby, że dzwoni po pogotowie oraz policję. Wówczas Maciej H. podbiegł do pokrzywdzonej wyrwał jej telefon komórkowy i skierował pod jej adresem słowa" spróbuj ,będziesz leżała obok niego a jak cie dorwę na ulicy to ukręcę ci łeb”. Pokrzywdzona bała się oskarżonego. Po zaistniałym zdarzeniu mieszkanie opuściły 2 osoby, poźniej kolejne.

W dniu 24 maja 2013 roku o godzinie 11:01:00 oficer dyżurny KMP Kraków został powiadomiony telefonicznie o znajdujących się w mieszkaniu zwłokach mężczyzny. U pokrzywdzonego ujawniono m. in. : rany kłute powłok klatki piersiowej oraz lewego ramienia i obydwu ud, zranienie żyły w obrębie ramienia, cechy wykrwawienia. Wyniki sekcji zwłok i badania pomocniczych wskazały, że przyczyną zejścia śmiertelnego pokrzywdzonego stało się wykrwawienie z ran kończyn i powłok klatki piersiowej.

Przesłuchany dwukrotnie w charakterze podejrzanego Maciej H. przyznał się do zadania pokrzywdzonemu ciosów nożem, nie przyznał się do kierowania gróźb pod adresem pokrzywdzonej.

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy uprawnia do przyjęcia, iż podejrzany Maciej H. godząc ze znaczną siłą ( „ dużą siłą’') kilkukrotnie nożem pokrzywdzonego, czynił to w sposób świadomy, obejmując swoim zamiarem powstanie obrażeń ciała u pokrzywdzonego, jednocześnie przewidując , że skutkiem ugodzenia pokrzywdzonego nożem może być jego śmierć . Jednakże z uwagi na znaczny stan upojenia alkoholowego, który miał niewątpliwie bezpośredni wpływ na sposób jego postępowania oraz prowokacyjne zachowanie pokrzywdzonego, nie sposób przypisać podejrzanemu działania z zamiarem pozbawienia życia pokrzywdzonego. Pomimo tego należy stwierdzić, że podejrzany przewidywał następstwo swojego zachowania w postaci śmierci albo obiektywnie skutek taki był możliwy do przewidzenia. Nie budzi wątpliwości, że normalny, dorosły człowiek może przewidzieć, że skutkiem ugodzenia nożem może być śmierć człowieka jako zwykłe, a nie nadzwyczajne (nieprzewidywalne), następstwo takiego zachowania. Należy wskazać, iż po stronie podejrzanego nie występują żadne okoliczności, które w sposób obiektywny uniemożliwiłyby mu przewidywanie, że ugodzenie kilkukrotnie nożem człowieka może doprowadzić do jego śmierci.

Oskarżony Maciej H. był uprzednio wielokrotnie karany sądownie za różne czyny.

Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 12. Maciej H. jest tymczasowo aresztowany.

 

 

 

 

Aktualności