Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oszukał ponad 2300 osób.

12-01-2011

Oskarżony Krzysztof W. – student AGH w okresie od 5 lutego do 4 sierpnia 2010 roku w Krakowie oszukał 2302 osoby. Za pośrednictwem Internetu oferował możliwość współpracy polegającej na wykonywaniu pracy chałupniczej związanej z oprawą książek, składaniem długopisów, sklejaniem kopert, podając dane fikcyjne firm. Podjęcie współpracy uzależniał od wpłaty, przez każdą osobę, w wysokości 8 zł na podany w ogłoszeniu numer rachunku bankowego. W rzeczywistości nie prowadził on żadnej działalności gospodarczej i nie zamierzał z osobami wpłacającymi podjąć współpracy. Wszystkich pokrzywdzonych doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie ponad 18.600 zł.
Prokuraturę Rejonową w Krakowie Krowodrzy zawiadomił jeden z banków zaniepokojony ilością wpłat kwot po 8 zł, które rodziły podejrzenia co do legalności operacji. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Krzysztof W. przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. Pieniądze, które wpłynęły na jego konto w kwocie ok. 18 tys. zł wydał na swoje potrzeby. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 8. W toku prowadzonego postępowania, przez Prokuraturę Rejonową w Krakowie – Krowodrzy, zapadł wyrok skazujący Krzysztofa W. za wyłudzenie kredytu bankowego na karę – 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 lata. Musi on również naprawić szkodę wyrządzoną przestępstwem / szkoda 2 tysiące zł/ i będzie pod dozorem kuratora.

Aktualności