Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oszukiwał chętnych do sprowadzenia samochodów do Polski.

29-04-2009

O 21 oszustw i inne przestępstwa oskarżyła Prokuratura Rejonowa w Krakowie Podgórzu Grzegorza G. Akt oskarżenia wraz z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze oskarżonego został skierowany do sądu.
Grzegorz G. w okresie od 2004 - 2008 r. prowadził działalność gospodarczą,
w zakresie obrotu samochodami używanymi. Zajmował się też sprowadzaniem pojazdów z zagranicy na indywidualne zamówienia.
W szeregu wypadków nie wywiązywał się z zaciągniętych zobowiązań doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem ( w postaci pieniędzy względnie samochodów) szereg swoich kontrahentów.
Działanie jego polegało na :
- pobieraniu zaliczki ( lub równowartości zamawianego pojazdu),
- zamierzonym niedotrzymaniu terminu wykonania zobowiązania,
- czasowym utrzymywaniu kontaktów z pokrzywdzonymi i przedstawianie im niezgodnych z prawdą powodów bezskutecznego upływu terminu zobowiązania,
- ostatecznym zerwaniu kontaktu z pokrzywdzonymi i zatrzymaniu uzyskanych od nich
korzyści majątkowych.
W ten sposób pobrał od kilkunastu osób ponad 80 tys. zł, około 5500 Euro oraz dodatkowo od jednej osoby samochód m-ki Mercedes Benz.
Nadto przywłaszczył sobie 2 samochody powierzone mu przez kobietę, z którą pozostawał w nieformalnym związku.
Oba pojazdy miał naprawić, jeden z nich też zarejestrować. Na zakup niezbędnych części otrzymał również pieniądze w wysokości około 1300 zł.
Jeden z tych samochodów został przez Grzegorza G. sprzedany ,przy czym podrobił on podpis pokrzywdzonej na umowie sprzedaży, o czym nabywca nie wiedział.
W toku prowadzonego postępowania nie udało się ustalić co stało się z drugim samochodem pokrzywdzonej. Wykorzystał również jej konto internetowe do kolejnych wyłudzeń za pośrednictwem portalu aukcyjnego Allegro.
W styczniu 2008 r. wystawił na internetową licytację kilka butli o pojemności 15 l m-ki Faber. Z zobowiązań nie wywiązał się, nie zwrócił pokrzywdzonym wpłaconych pieniędzy ( raz za 2 butle pobrał kwotę, która z kosztami wysyłki wyniosła ok. 1300 zł, kolejnym razem za 1 butlę uzyskał ok. 700 zł), choć w wiadomościach sms przesyłanych pokrzywdzonym zapewniał, że dokonał wysyłki towaru, nawet jednemu z nich proponował osobisty odbiór butli, po czym nie stawiał się w umówionym miejscu.
Podobnie jak ze swoją partnerką postąpił ze swoim znajomym, którego poprosił o użyczenie swojego samochodu na 2 tygodnie.
Po upływie tego czasu skontaktował się z pokrzywdzonym. W rozmowie przekazał mu, że samochód wymaga naprawy, sam nie ma możliwości odholowania go do warsztatu i poprosił o chwilowe udostępnienie mu drugiego auta. Pokrzywdzony zgodził się. W tym samym dniu został poinformowany przez Grzegorza G. że i ten samochód miał awarię.
Zobowiązał się do naprawy obu pojazdów, jednak mimo upływu zakreślonego terminu nie zwrócił ich. Jeden z tych samochodów Grzegorz G. sprzedał.
Posłużył się przy tym jako autentyczną podrobioną umową sprzedaży, na której nakreślił podpis właściciela auta. Ten samochód został odzyskany, natomiast nie udało się ustalić w toku prowadzonego postępowania losów drugiego pojazdu.
Grzegorz G. został zatrzymany 4 lutego 2009 r. i przebywa w areszcie tymczasowym.
Aktualności