Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oszukiwał metodą "na kurtkę".

07-03-2012

Do Sądu został skierowany, przez Prokuraturę Rejonową w Krakowie – Podgórzu, akt oskarżenia przeciwko Robertowi P. W czerwcu, sierpniu i we wrześniu 2011 roku Robert P. wprowadził pokrzywdzonych w błąd, co do zakupu kurtek zimowych, zamówionych przez różnych członków ich rodzin i w ten sposób wyłudził od 6 pokrzywdzonych kwotę 3300zl. Dodatkowo trzem pokrzywdzonym zabrał pieniądze w łącznej kwocie ponad 12 tys. zł. Każdorazowo przychodząc do pokrzywdzonych mówił, że syn / wnuk, zięć/ zamówił u niego kurtkę, za którą żądał od 600 do 800 zł. Czasem mówił, że otrzymał zaliczkę w wysokości 200 zł i trzeba dopłacić do kurtki jeszcze 600 zł. Inicjował też rzekome połączenie z zamawiającym kurtkę. Wykorzystując zaskoczenie, lekkie zamieszanie oraz to, że pokrzywdzeni musieli sięgnąć po pieniądze czy je przynieść lub szukanie kartki do spisania pokwitowania - zabierał całą gotówkę jaką dysponowali i wychodził. Dopiero później, po kontakcie z rzekomo zamawiającym kurtkę pokrzywdzeni dowiadywali się, że zostali oszukani i ustalali, że również zostali okradzeni. Każdy z pokrzywdzonych dostał starą, zniszczoną kurtkę. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Robert P. przyznał się do popełnienia wszystkich zarzucanych mu czynów i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Taki wniosek wraz z aktem oskarżenia został skierowany do Sądu / kara łączna 2 lat i 6 m-cy pozbawienia wolności, zobowiązanie oskarżonego do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem wszystkim pokrzywdzonym/. Oskarżony był wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko mieniu, ma 35 lat, jest tymczasowo aresztowany.

Aktualności