Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oszukiwali na obrazach i grafikach.

Cztery osoby zostały oskarżone przez Prokuraturę Rejonową w Krakowie – Śródmieście Zachód, o oszustwo na szkodę kupujących podrobione, nieautentyczne obrazy i grafiki. Wśród oskarżonych jest  Magdalena K.-C.,  która podrabiała oryginalne dzieła bądź sygnowała swój malunek danymi znanych malarzy. Były również sprzedawane przez oskarżonych gotowe obrazki, kupowane gł. na placach, do których wymieniona oskarżona dorabiała stosowną sygnaturę. Działała wspólnie ze współoskarżonym – mężem Grzegorzem S., a później dołączyli do nich krewni Grzegorza S. (małżonkowie Katarzyna i Mariusz Ż.).

W okresie od października 2008 r. do 23 listopada 2008 r., następnie od 29 lutego do maja 2010 r. w Książnicach Wielkich Magdalena K.-C. wraz z mężem poprzez różne konta na Allegro sprzedali ponad 110 obrazów i grafik za kwotę ok. 17,5 tys. zł.

Niezależnie od tego małżonkowie podrobili dokumenty s-ki Desa w Krakowie,  w szczególności wycenę dzieła Mojżesza Kislinga „Kwiaty” oraz 3 dzieł Jerzego Nowosielskiego poprzez m.in. częściowe zamalowanie oryginalnej treści, dopisanie treści zmienionej.

Takie dokumenty przedstawili, jako potwierdzenie autentyczności, nabywczyni obrazu M. Kislinga. Pokrzywdzona, po zakupie  tego obrazu nabrała podejrzeń co do jego autentyczności i zwróciła się do Desy o potwierdzenie wyceny. Wtedy ujawniony został fakt, że wycena ta została sfałszowana i zawiadomienie w tej sprawie zostało złożone do KWP w Krakowie przez s-kę Desa. To zainicjowało prowadzone postępowanie, w którym konieczne było ustalenie użytkowników kont Allegro. Konta były zakładane na oskarżonych i inne osoby, a po ich zawieszeniu przez Allegro, tworzyli oni nowe. To umożliwiało im sprzedaż obrazów czy grafik.

Katarzyna K.-C. i jej mąż w 2010 i 2011 roku w Książnicach Wielkich współdziałali z Katarzyną Ż. i jej mężem Mariuszem Ż.. W tym okresie czasu sprzedali ponad 60 obrazów i grafik za łączną kwotę przekraczającą 13 tys. zł.

Część obrazów, grafik, które wykonała Magdalena K.-C. była „dobrze zrobiona”. Zdecydowana większość obrazów czy grafik była sprzedawana za małe kwoty od 7,90 zł. do ok. 300 zł. Były też obrazy wycenione na kwoty wyższe, od kilkaset złotych do ponad 2.200 zł.

Głównym pomysłodawcą tego procederu była Magdalena K.-C., skazana w 2011 roku za podobne czyny („malowała” wówczas obrazy jednej malarki). Mąż jej zajmował się przywożeniem obrazów, rozwożeniem ich. Małżonkowie Ż. udostępnili nawet konto swojej krewnej, by prowadzić oszukańczą działalność.

Przesłuchana w charakterze podejrzanej Magdalena K.-C. początkowo nie przyznała się do popełnienia zarzucanych czynów. Ponownie w czasie przesłuchania złożyła obszerne wyjaśnienia, w których potwierdziła poczynione przez prokuraturę ustalenia, szczegółowo opisując sposób popełnienia przestępstw i rolę poszczególnych osób.

Grzegorz. S. przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do zarzucanych czynów i przedstawił wersję zgodną z przedstawioną przez jego żonę.

Grzegorz S. był wielokrotnie w przeszłości karany za przestępstwa przeciwko mieniu i inne. Odbywał karę pozbawienia wolności. Wszystkie zarzucane mu czyny popełnił w warunkach recydywy. Magdalena K.-C. i jej mąż złożyli wnioski o dobrowolne poddanie się karze i takie wnioski wraz z aktem oskarżenia zostały skierowane do Sądu

(kara łączna po 3 lata pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby 6 lat, oddanie pod dozór kuratora w okresie próby, zobowiązanie do naprawienia całości wyrządzonej szkody solidarnie z pozostałymi podejrzanymi, grzywna).

Przesłuchana w charakterze podejrzanej Katarzyna Ż. nie przyznała się do stawianych zarzutów, podnosząc, iż jedynie udostępniła na prośbę swojej kuzynki konto w banku.

Również Mariusz Ż. nie przyznał się do zarzucanych czynów, podając, iż nie ma nic wspólnego z zaistniałym procederem. Katarzyna i Mariusz Ż. nie byli dotąd karani sądownie. Grozi im kara pozbawienia wolności do lat 8. Pokrzywdzonych w tej sprawie jest 25 osób.

Aktualności