Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oszukiwali na paliwie.

 

Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Krakowie skierował do Sądu Okręgowego Wydział III Karny w Krakowie akt oskarżenia w sprawie przeciwko 16 oskarżonym.

Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte w dniu 22 lipca 2009r. w związku z ujawnieniem przez KWP w Krakowie  w dniu 21 lipca 2009r. w Krakowie przy ul. Nad Drwina nielegalnej odbarwialni oleju opałowego przeznaczonego dla celów grzewczych.

Prowadzone śledztwo dotyczyło działalności zorganizowanej grupy przestępczej funkcjonującej w okresie od stycznia 2007r. do 21 lipca 2009r., mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów oraz przestępstw skarbowych, związanych z obrotem paliwami, w szczególności z nabywaniem oleju opałowego, jego odbarwianiem. Usuwane były znaki identyfikacji czerwonego barwnika, a następnie wprowadzano tak przygotowany produkt do obrotu gospodarczego jako pełnowartościowy olej napędowy do silników samochodowych. Wykorzystano w tym celu struktury firm założonych i zarejestrowanych przez członków grupy na potrzeby przestępczych przedsięwzięć oraz przy wykorzystaniu nierzetelnych dokumentów w postaci faktur VAT, dokumentów wz i jednoczesnym zaniechaniu rzetelnego zgłaszania przedmiotu opodatkowania oraz dokonywaniu zmian w przeznaczeniu wyrobów akcyzowych, skutkujących uszczupleniem dochodów finansowych budżetu państwa.

Grupa działała w okresie od stycznia 2007r. do 21 lipca 2009r. na terenie Krakowa, Szczecina, Gdańska, Gdyni, Łodzi, Warszawy i innych miejscowościach na terenie kraju.

Została założona końcem 2006r .przez przez trzech oskarżonych, którym zarzucono zorganizowanie i kierowanie tą grupą, a rozpoczęła działalność w styczniu 2007r. Oskarżonym kierującym grupą zarzucono nadto sprawstwo kierownicze do zmiany przeznaczenia wyrobu akcyzowego, sprawstwo kierownicze do uszczuplenia podatku akcyzowego oraz  wprowadzanie poprzez szereg spółek do obrotu gospodarczego odbarwionego oleju opałowego i pranie brudnych pieniędzy.

Pozostałe osoby oskarżone  byli członkami tej grupy i prezesami zarządu spółek poprzez, które wprowadzano do obrotu gospodarczego odbarwiony olej opałowy, od którego nie odprowadzono należnego Skarbowi Państwa podatku akcyzowego. W związku z działalnością oskarżonych należny podatek akcyzowy został uszczuplony w łącznej wysokości wynoszącej 291.019.880,00  zł. Wysokość uszczuplenia w podatku akcyzowym została ustalona na podstawie decyzji określających zobowiązanie w podatku akcyzowym w odniesieniu do poszczególnych spółek  - wydanych przez właściwe Urzędy Celne.

Odbarwione paliwo było wprowadzane do obrotu gospodarczego jako rzekomy olej napędowy do silników samochodowych  poprzez  11 Spółek, które uczestniczyły w strukturze przestępczej. Następnie Spółki te dokonywały dalszej sprzedaży tego paliwa już jako pełnowartościowego oleju napędowego, otrzymując za ten produkt cenę, odpowiadająca wartości rynkowej oleju napędowego, wprowadzając przy tym w błąd ostatecznych i detalicznych nabywców tego paliwa co do rzeczywistych parametrów jakościowych sprzedawanego produktu. Do przestępczego procederu wykorzystaniu nadto jeszcze 4 spółki, służące do zalegalizowania pochodzenia odbarwionego paliwa.

12 oskarżonych  nie przyznało się do zarzuconych im przestępstw, 4 oskarżonych przyznało się do zarzutów,3 oskarżonych to założyciele i kierownicy grupy, 8 oskarżonych prezesi spółek i osoby biorące udział w działalności spółek, 3 oskarżonych organizujących transport paliwa celem jego odbarwienia i dostawy do odbiorców odbarwionego paliwa, 2 oskarżonych odbarwiających na bazie w Krakowie olej opałowy,

Jak wynika z opinii Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie instalacja ujawniona na terenie bazy w Krakowie była przeznaczona do obróbki lekkiego oleju opałowego lub oleju napędowego dla celów grzewczych w celu usunięcia obecnego w nich znacznika i barwnika fiskalnego ( dodawanego do oleju opałowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2005r. ) dla upodobnienia go do oleju napędowego. Tak odbarwione paliwo było przeznaczone do pojazdów z silnikiem wysokoprężnym. Stosowanie określonej technologii ‘ odbarwiania’ prowadzi w efekcie końcowym do uzyskania paliwa złej jakości, które w sposób przyspieszony powoduje korozję i mechaniczne zużywanie współpracujących elementów mechanicznych układu doprowadzającego paliwo ( układ wtryskowy), cylindra, tłoków, a także układu wydechowego silnika spalinowego. Rozwój procesów korozyjnych na powierzchniach roboczych precyzyjnych elementów wtryskiwaczy lub pomp wysokiego ciśnienia prowadzi początkowo do utraty płynności ich pracy, a następnie całkowitej dysfunkcji układu wtrysku paliwa. Początkowo występują trudności w uruchomieniu silnika, jego nieregularna praca, stopniowe pogarszanie się parametrów użytkowo eksploatacyjnych ( utrata mocy, wzrost emisji składników szkodliwych do atmosfery), a w skrajnym wypadku całkowite unieruchomienie silnika.

Instalacja i urządzenia na terenie tej bazy świadczą o tym, iż była ona przeznaczona do obróbki lekkiego oleju opałowego ( produkt o obniżonej akcyzie) w celu usunięcia obecnych w nim znacznika i barwnika dla uprawdopodobnienia go do oleju napędowego ( produkt o wyższej akcyzie). Prowadzenie takiej obróbki paliwa świadczy o świadomym zamiarze narażenia Skarbu Państwa na straty wynikłe z niepłacenia należnej akcyzy. Biegli ustalili, iż jednorazowo w dwóch zbiornikach można było przerobić około 70 do150 000 litrówpaliwa w czasie około trzech do pięciu godzin.  Określili na podstawie badań średnią tygodniową wydajność przetwórni na 480 do 600 000 litrów. Przeprowadzone na bazie przeróbki techniczne oraz ilość zbiorników wskazują, iż możliwa była jednocześnie praca trzech zbiorników, a w związku z tym wydajność instalacji mogła wzrosnąć. Zabezpieczona w toku oględzin na bazie ilość szlamu wynosząca około100 000 litrówstanowiła pozostałość po usunięciu znacznika fiskalnego i barwnika z około 5 do 20 milionów litrów lekkiego oleju opałowego. Taką ilość paliwa można przerobić w ciągu 4 do 8 miesięcy działalności na bazie .

Zbiorniki znajdujące się na terenie bazy w Krakowie ul. Nad Drwiną nie zostały zgłoszone do badań odbiorczych i decyzja zezwalająca na ich eksploatację nie została wydana. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbiorniki po wyżej2500 litrówmogą być użytkowane po wydaniu stosownej decyzji zezwalającej  na ich eksploatację przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego, zgodnie z treścią art.14 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym.

Wszystkim oskarżonym grożą kary pozbawienia wolności do lat 10. Część oskarżonych była już wielokrotnie karana za przestępstwa przeciwko mieniu lub przestępstwa skarbowe.

 

Aktualności