Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oszustka oskarżona.

23-09-2009

O 10 oszustw Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Zachód oskarżyła Paulinę W.
Wymieniona działała w okresie od 2005 roku do marca 2009 roku
w Krakowie. Każdą osobę pokrzywdzoną wprowadzała w błąd co do zamiaru i możliwości wywiązania się z zaciągniętych zobowiązań.
Pokrzywdzeni zostali doprowadzeni do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w różnych kwotach od 3 tys. złotych do 143 tys. złotych.
Nadto w jednym przypadku usiłowała doprowadzić pokrzywdzoną do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w postaci linii produkcyjnej mebli i 15 tys. meblowych zestawów kuchennych o łącznej wartości 3 500 00, 00 Euro. Pokrzywdzoną wprowadziła w błąd co do istnienia potencjalnego kupującego – osoby fizycznej oraz zamiaru wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania. Celu jednak nie osiągnęła z uwagi na postawę pokrzywdzonej.
Paulina W. prowadziła własną działalność gospodarczą zajmującą się doradztwem inwestycyjnym i faktycznym pośredniczeniem w obrocie nieruchomościami.
Przesłuchana w charakterze podejrzanej przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów, złożyła wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy i taki wniosek znajduje się w skierowanym do sądu akcie oskarżenia. Będzie musiała również naprawić wyrządzoną pokrzywdzonym szkodę.

Aktualności