Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Płacił podrobionymi kartami płatniczymi

Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Wschód skierowała do Sądu akt oskarżenia przeciwko Michałowi G. (24 lata) oskarżonego o to, ze podrobił środki płatnicze w postaci 3 kart płatniczych American Express wykonując imitacje tych środków płatniczych poprzez naniesienie na pasek magnetyczny oryginalnej karty płatniczej Master Card nieoryginalnych danych dotyczących posiadacza karty oraz złożenie  podpisu posługując się fałszywym nazwiskiem oraz przechowywał te podrobione środki płatnicze w celu puszczenia ich w obieg tj. o przestępstwo z art. 310§1 kk i 310§2 kk w zw. z art. 11§2 kk a nadto, że w Warszawie, Markach, Kielcach i Krakowie od sierpnia do listopada 2015 roku posłużył się 13 krotnie  tak podrobionymi kartami płatniczymi American Express w centrach handlowych, w celu zapłaty za zakupione towary; ubrania, obuwie, perfumy, kosmetyki doprowadzając firmy do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 42 558 złotych,
tj. o przestępstwo z art. 310§2 kk, 286§1 kk i 270§1kk w związku z art. 11§2 kk.

Czynów tych dopuścił się wspólnie z innymi nieustalonymi osobami. Karty płatnicze uzyskiwał poprzez zamawianie ich za pośrednictwem Internetu. Następnie na dane na pasku magnetycznym  tych kart nanoszono dane innej osoby. Karty tak przygotowane były podpisywane przez oskarżonego nazwiskiem innej osoby.

Posiadał on także podrobiony dowód osobisty z jego wizerunkiem i danymi  osoby której nazwisko figurowało na kartach płatniczych.

W trakcie dokonywania ostatniej operacji finansowej w jednej z firm w której uprzednio dokonywał transakcji sfałszowanymi kartami płatniczymi został dzięki systemowi monitoringu rozpoznany i ujęty przez pracowników ochrony. Nie posiadał wówczas innych środków płatniczych umożliwiających  zapłatę za kupowane towary.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia zarzucanych
mu czynów dotyczących posługiwania się w centrach handlowych podrobionymi kartami płatniczymi w celu zapłaty za zakupione towary. Nie przyznał się do podrobienia kart płatniczych.

Za te czyny grozi mu kara od 5 lat do 15 lat pozbawienia wolności albo kara 25 lat pozbawienia wolności.

Aktualności